Remissvar om att ge Försvarsmakten undantag från miljöprövning - IKFF
Hem » Klimat/miljö » Remissvar om att ge Försvarsmakten undantag från miljöprövning

Remissvar om att ge Försvarsmakten undantag från miljöprövning

IKFF motsätter sig förslaget att ge Försvarsmakten rätt att vid militärövningar tillfälligt avvika från de villkor och försiktighetsmått som gäller enligt miljöprövningsförordningen, även när övningen kan anses nödvändig för militärt samarbete med andra länder.

IKFF motsätter sig förslaget eftersom det riskerar att leda till skada för människor och miljö i Sverige, och därutöver bidra till klimatförändringarna och det globala säkerhetshot som de utgör.

Militär verksamhet har stor påverkan på miljö och hälsa. Den orsakar utsläpp av miljögiftiga ämnen som PFAS och tungmetaller som blir kvar i vattendrag, inklusive i dricksvattentäkter och livsmedel. Buller, från flygningar och skjutningar, orsakar skada för människor och djurliv. Ökad militär övningsverksamhet ger ökad påverkan på klimatet, vilket leder tillbaka till skadlig påverkan på miljö, ekosystem, och till slut människors hälsa och säkerhet.

Att välja att ta bort kravet på miljöprövning innebär att medvetet öka risken för skador för människor och miljö. Det går inte att ställa miljöskydd mot säkerhet. Miljö (och klimat) behöver skyddas och tas om hand. Miljöförstöring och klimatförändringar är stora globala säkerhetshot. Effekterna ökar risken för väpnade konflikter och humanitära katastrofer.

Läs hela remissyttrandet här.

Relaterade artiklar