« »

Remissvar: Skärpt exportkontroll av Krigsmateriel

2015-11-06

Idag har vi, tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kristna Fredsrörelsen, lämnat in ett remissvar till Utrikesdepartementet om Krigsmaterielexportöversynkommitténs betänkande SOU 2015:72 som syftar till att bidra till en skärpt svensk exportkontroll för krigsmateriel.

Läs vårt remissvar här.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig