Remissvar: Skärpt exportkontroll av Krigsmateriel - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » Remissvar: Skärpt exportkontroll av Krigsmateriel

Remissvar: Skärpt exportkontroll av Krigsmateriel

Idag har vi, tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Kristna Fredsrörelsen, lämnat in ett remissvar till Utrikesdepartementet om Krigsmaterielexportöversynkommitténs betänkande SOU 2015:72 som syftar till att bidra till en skärpt svensk exportkontroll för krigsmateriel.

Läs vårt remissvar här.

Relaterade artiklar