Policy och rekommendationer - IKFF
Hem » Resurser » Policy och rekommendationer

Remissvar

Remissyttrande över promemorian ”Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater” Ds 2024:2 (2024)

Rekommendationer

Analys av Sveriges nya handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet 2024-2028 (2024)

IKFF:s bidrag till reformagendan för utvecklingssamarbetet (2023)

En reformagenda för biståndet – så kan den leva upp till sveriges åtaganden om finansiering för en hållbar och rättvis utveckling (2023) Gemensamt inom Concord Sverige

Till utrikesminister Billström och bistånds- och utrikeshandelsminister Forssell om Gaza (november 2023)

Vad kan Sverige göra för en kärnvapenfri värld? (2023)

COP28: A call for ambition and justice (2023) Gemensamt inom Concord Sverige

Rekommendationer för en feministisk utrikespolitik för fred i Ukraina (april 2022)

Rekommendationer om Afghanistan – kvinnor, fred och säkerhet (augusti 2021)

Till UD-NIS inför CCW RevCon (2021)

WILPF joint statement on shrinking civic space (2017)

Rapporter till FN-organ

Submission to the UN Committee on CEDAW, review Sweden (2020)

Submission for the Universal Periodic Review of Sweden (2020)

Extraterritorial obligations of Sweden under CESCR (2016)

Creating an International Gender and Peace Agenda: Transnational Companies, Weapons and Violence Against Women. Extraterritorial Obligations of Sweden under CEDAW Shadow Report to CEDAW 63rd Session (2016)

Recommendations by WILPF for the Second Universal Periodic Review of Sweden (2015)

PM, analyser och övrigt

SVAR PÅ TAL – Lathund för kritik mot kärnvapenkonventionen
PM om negativa säkerhetsgarantier