Ringar på vattnet – IKFF Tchad har bildats - IKFF
Hem » Systersektioner » Ringar på vattnet – IKFF Tchad har bildats

Ringar på vattnet – IKFF Tchad har bildats

Vi har sen flera år tillbaka arbetat tillsammans med våra systersektioner IKFF Nigeria och DR Kongo för att stärka IKFF:s synlighet i Väst- och Centralafrika. Vårt arbete har minst sagt gett ringar på vattnet och fler och fler kvinnorättsaktivister utrycker intresse av att verka för fred och kvinnors rättigheter inom ramen för IKFF:s globala rörelse.

IKFF växer så det knakar, inte minst i Väst- och Centralafrika. Nu har en IKFF-grupp bildats i Tchad och samarbetet mellan sektionerna stärker arbetet på lokal, regional och internationell nivå. Bilden togs under vårt 100-årsfirande i Haag 2015, första gången vi träffade den då blivande gruppen i Tchad. Från vänster: Joy Onyesoh (ordförande IKFF Nigeria), Annie Matundu-Mbambi (ordförande IKFF DR Kongo), Djibrine Souleymane Amalkher (ordförande IKFF Tchad), Sylvie Ndongmo (ordförande IKFF Kamerun) och Tove Ivergård (internationell handläggare IKFF Sverige).
IKFF växer så det knakar. Nu har en IKFF-grupp bildats i Tchad och samarbetet mellan sektionerna stärker IKFF på lokal, regional och internationell nivå. Från vänster: Joy Onyesoh (ordförande IKFF Nigeria), Annie Matundu-Mbambi (ordförande IKFF DR Kongo), Djibrine Souleymane Amalkher (ordförande IKFF Tchad), Sylvie Ndongmo (ordförande IKFF Kamerun) och Tove Ivergård (internationell handläggare IKFF Sverige).

Arbetet tog rejäl fart efter den regionala konferens som IKFF Sverige anordnade i Sydafrika 2014 tillsammans med Nigeria och DR Kongo. Efter det har IKFF Ghana och Kamerun blivit antagna som officiella sektioner. Och nu finns det stort intresse att starta nya grupper i regionen, bland annat i Burundi, Kongo Brazzaville, Kenya, Uganda, Zimbabwe och Centralafrikanska republiken.

De afrikanska grupperna och sektionerna fortsätter att imponera gång på gång och visar på många sätt organisering när den fungerar som bäst. 2014 hörde kvinnorättsaktivister i Tchad av sig till IKFF och visade intresse. IKFF Kamerun besökte kort därpå Tchad för att informera om vår vision och vårt arbete men de delade även med sig av sin erfarenhet av att starta, mobilisera och antas som en sektion i IKFF. Första gången jag träffade IKFF Tchads ordförande, Amalkher Djibrine, var på vårt hundraårsfirande i Haag förra året. I slutet av 2015 var det dags för nästa regionala konferens, denna gång i Kameruns huvudstad Yaoundé. IKFF Tchad blev då en del av det regionala arbetet. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet och följa deras arbete för fred och kvinnors rättigheter i Tchad. Läs intervjun med Tchads ordförande nedan.

Text: Tove Ivergård

IKFF är stolta över att presentera vår nyaste grupp, IKFF Tchad

Text: Isabel May Bull
Översättning: Tove Ivergård
Läs originaltexten på engelska här.

Republiken Tchad är det femte största landet i Afrika och gränsar till Libyen, Sudan, Centralafrikanska republiken, Kamerun, Nigeria och Niger. Tchad har en befolkning på 13 miljoner. FN:s Human Development Index rankar Tchad som det 7:e fattigaste landet i världen, 80% av befolkningen lever i extrem fattigdom. Landet har en historia av inbördeskrig, konflikter och våld. Även i modern tid har Tchad genomgått stora påfrestningar.

IMG_2443
Djibrine Souleymane Amalkher (ordförande IKFF Tchad) tillsammans med Tove Ivergård (internationell handläggare IKFF Sverige) på vårt 100-årsfirande i Haag 2015.

Under de senaste åren har situationen i landet varit relativt mer stabil. Men med de pågående konflikterna i grannländer som Sudan och Centralafrikanska republiken, har många flyktingar strömmat till Tchad och det finns många internflyktingar inom landet vilka är särskilt utsatta för våld och trakasserier.

IKFF Tchad började sin verksamhet under 2014 med målet att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser och för att säkerställa långsiktig fred. Under de senaste åren har IKFF blomstrat i Afrika. IKFF Tchads inträde i familjen kommer i en tid av stor expansion och framgång för IKFF i området.

Vi fick chansen att prata med Djibrine Souleymane Amalkher, ordförande för IKFF Tchad.

Hur känns det att vara det senaste tillskottet i IKFF-familjen?

Det är fantastiskt att vara en del i ett nätverk som samlar kvinnliga fredskämpar, aktivister, fredsprisvinnare och kvinnorättsaktivister.

IKFF är världens äldsta kvinnofredsorganisation och vad IKFF har uppnått hittills är fenomenalt och otroligt. Det är fantastiskt att få möjligheten att starta en grupp här i Tchad och göra det möjligt att hjälpa kvinnor att uppnå sina mål.

Varför ville Tchad bli en del av IKFF? 

Vi delar IKFF:s vision om en fredlig värld där flickor och kvinnor fullt ut åtnjuter sina mänskliga rättigheter och har möjlighet att uppnå sina mål, samt har möjlighet att föreslå och anta fredliga lösningar på konflikter.

Vi tror att det bästa sättet att uppnå detta är genom att arbeta i ett nätverk av människor som har samma ideologi och vision, så att vi kan lära och kanalisera vår gemensamma vilja att åstadkomma underverk tillsammans.

På vilket sätt tror du att IKFF Tchad kommer att göra en skillnad för samhällen runt om i landet?

IKFF Tchad har redan gjort stor skillnad genom insatser för att öka medvetenheten och kunskapen om kvinnors rättigheter, konflikthantering och fred.

Grundorsaker till oroligheter och våld är ibland relaterade till fattigdom. IKFF Tchad kunde indirekt påverka dessa problem genom att lobba regeringen och finansiärer att investera och prioritera just dessa frågor.

Vilka svårigheter har ni haft hittills och vilka utmaningar tror du att IKFF Tchad kommer att uppleva i framtiden?

Några av de svårigheter vi står inför är bland annat ekonomiska. Eftersom vi nyligen startade vårt arbete har vi exempelvis ännu inget kontor vilket försvårar det hela.

I framtiden kommer utmaningar inkludera bland annat att säkerställa IKFF Tchads fulla deltagande i arbetet för att säkerställa kvinnors rättigheter nationellt. Samarbete mellan Tchads politiska, traditionella och religiösa ledare och myndigheter. Och att nå ut till landsbygden, där de flesta människor bor, som ofta är de mest utsatta och där kunskapen om människors rättigheter måste åka.

Vad är IKFF Tchads mål för det kommande året, vad hoppas ni uppnå?

Vårt främsta mål är att skydda kvinnor och ge dem möjligheten att nå sin fulla potential i ett fredligt land. Vi vill ”predika fred, skapa fred och leva i fred”. Vi kommer att fokusera på att genom opinionsbildning säkerställa att regeringen tar frågor som rör kvinnors rättigheter på största allvar; genomförandet av viktiga ramverk och resolutioner så som kvinnokonventionen (CEDAW), Pekingplattformen och FN:s säkerhetsrådsresolution 1325; och att stärka kvinnors deltagande i landets utveckling.


IKFF Tchad har redan nu börjat arbeta i IKFF:s anda. Gruppen kommer att 2018 ansöka om att bli antagna som en officiell sektion på den internationella kongressen.

Relaterade artiklar