Rösta nej till proposition och ja till mänskliga rättigheter - IKFF
Hem » Asyl » Rösta nej till proposition och ja till mänskliga rättigheter

Rösta nej till proposition och ja till mänskliga rättigheter

Regeringens proposition om nya regler i flyktingmottagandet innebär allvarliga försämringar av nu- varande asyllagstiftning. I remissyttranden har flera av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer påtalat att förslagen till nya regler bryter mot internationella konventioner, exempelvis barnkonventionen, och mot EU:s familjeåterföreningsdirektiv. CONCORD Sveriges expertgrupp för migrations- och flyktingpolitiken ser också att såväl EU:s som Sveriges nya migrations- och flyktingpolitik riskerar att undergräva de åtaganden som gjorts i den svenska politiken för global utveckling (PGU) och EU:s motsvarighet Policy Coherence for Sustainable Development (PCSD). Politiken är inte heller förenlig med åtagandena i Agenda 2030 om en hållbar och inkluderande global utveckling som bland annat ska säkerställa respekt för mänskliga rättigheter och human behandling av migranter och flyktingar, och med Sveriges ambition att bedriva en feministisk utrikespolitik eftersom flera av de föreslagna begränsningarna, framförallt i rätten till familjeåterförening, slår särskilt hårt mot kvinnor.

Därutöver bör Sverige:

  • Dra tillbaka förslaget om att införa tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel;
  • Dra tillbaka förslagen om åtstramade regler kring familjeåterförening och anhöriginvandring;
  • Dra tillbaka förslaget som innebär att kategorin övriga skyddsbehövande inte längre har rätt till uppehållstillstånd;
  • Dra tillbaka förslaget om begränsningen av synnerligen och särskilt ömmande omständigheter;
  • Återkalla förordningen om ID-kontroller vid Sveriges gränser och ge människor på flykt, oberoende av ID-handlingar, möjlighet att söka skydd i Sverige.

Läs hela positionspapperet – Sveriges och EU:s flyktingpolitik CONCORD Sveriges expertgrupp för migrations- och flyktingpolitik här.

Relaterade artiklar