Ryssland måste genast återansluta sig som fullvärdig part till provstoppsavtalet - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Ryssland måste genast återansluta sig som fullvärdig part till provstoppsavtalet

Ryssland måste genast återansluta sig som fullvärdig part till provstoppsavtalet

Ryssland har beslutat att försvaga sin ställning i det fullständiga provstoppsavtalet för kärnvapen (Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT). Det är allvarligt och vi uppmanar Ryssland att genast återansluta sig som fullvärdig part till provstoppsavtalet.

CTBT antogs 1996 och förbjuder alla typer av kärnvapenprov. För att avtalet ska träda i kraft krävs att alla stater som har kärnvapen eller kärnkraft ratificerar avtalet. Det har undertecknats av 187 stater, men bara ratificerats av 178. De som inte har ratificerat, och därmed hindrar avtalet från att träda i kraft, är Kina, Nordkorea, Egypten, Indien, Iran, Israel, Pakistan och USA. Och nu Ryssland. Vi uppmanar alla nio stater att ansluta sig till avtalet.

Ryssland har sagt att de inte planerar några nya provsprängningar. Den forna Sovjetunionen utförde hundratals kärnvapenprov i Arktis, Östeuropa och Asien som har lett till medicinska, psykologiska och socioekonomiska trauman, fördrivit urfolk och förorenat miljön med strålning för generationer framöver.

Trots att avtalet inte trätt i kraft har det fungerat. Det har skapat en så stark norm mot kärnvapentest att mindre än ett dussin test har genomförts sedan dess, en stor minskning. Bara en stat, Nordkorea, har testat kärnvapen i det här millenniet.

Förutom CTBT finns nu FN:s kärnvapenförbud, TPNW, som förbjuder alla kärnvapenaktiviteter, inklusive provsprängningar. Vi uppmanar samtliga stater att omedelbart ansluta sig till kärnvapenförbudet. 

Läs mer på ICAN:s hemsida:

Relaterade artiklar