Så kan reformagendan leva upp till Sveriges åtaganden för en hållbar och rättvis utveckling - IKFF
Hem » Biståndspolitik » Så kan reformagendan leva upp till Sveriges åtaganden för en hållbar och rättvis utveckling

Så kan reformagendan leva upp till Sveriges åtaganden för en hållbar och rättvis utveckling

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för finansiering för finansiering för hållbar utveckling, AidWatch, har tagit fram grundläggande utgångspunkter för en reformering av Sveriges internationella bistånd, med utgångspunkt i Sveriges internationella roll och åtaganden om bistånd och utvecklingsfinansiering. IKFF står bakom dessa.

Vi uppmanar regeringen att:

 1. Stå fast förankrad i biståndsmålet, mänskliga rättigheter och de fattigas
  perspektiv
 2. Bekräfta och upprätthåll internationella regelverk och principer för biståndet
 3. Prioritera de mest utsatta människorna och länderna
 4. Besluta om budget och styrning av biståndet med fokus på långsiktighet,
  transparens och utvecklingseffekter
 5. Lev upp till löften om ökad finansiering till civilsamhället, jämställdhet,
  demokrati och mänskliga rättigheter, samt miljö och klimat
 6. Kombinera med en samstämmig politik för en global hållbar utveckling

Ladda ner rekommendationerna här.

Relaterade artiklar