Så påverkar Covid-19 kvinnor i Colombia - IKFF
Hem » Systersektioner » Colombia » Så påverkar Covid-19 kvinnor i Colombia

Så påverkar Covid-19 kvinnor i Colombia

Det kommer rapporter från flera håll i världen om hur Covid-19 påverkar situationen för kvinnor och risker för ett fortsatt krympande demokratiskt utrymme för det civila samhället. Den globala krisen tycks på flera sätt synliggöra strukturella problem med makt- och resursfördelning, våld och konflikt, patriarkala strukturer, våld mot kvinnor, nationalism och militarisering. IKFF:s globala nätverk av kvinnorättsaktivister fortsätter sitt arbete, med nya och skiftande utmaningar under Covid-19.

Colombia är ett land som i fem decennier plågats av inbördeskrig och våld. Ett fredsavtal undertecknades 2016, men många utmaningar kvarstår. Konfliktförebyggande arbete, försoningsprocesser och kvinnors politiska deltagande är några av de utmaningar som IKFF Colombia fokuserar på i sitt arbete. Enligt colombianska myndigheter hade Colombia den 11 maj drygt 11 000 bekräftade fall av Covid-19, varav 463 döda. Covid-19 har medfört utegångsförbud fram till den 11 maj. Under april månad utlyste Gerillarörelsen ELN vapenvila, med hänvisning till pandemins försvårande påverkan på människors tillvaro, men landet är inte fredat från väpnade konflikter. Human Rights Watch rapporterade i april om att väpnade gruppers närvaro i visa delar av landet är påtaglig och att de på flera ställen åtagit sig att upprätthålla i vissa fall instifta egna Covid-19-restriktioner och därigenom utökat sin kontroll över civilbefolkningen.

Pandemin kräver nya arbetssätt
Med anledning av Covid-19 utvärderar och förändrar IKFF Colombia sina arbetsmetoder. Mest eftertanke och anpassning har krävts i samarbetet med de engagerade kvinnor som är spridda runt om i landet, många i områden med begränsad uppkoppling och tillgång till digitala medier. IKFF Colombia har därför arbetat fram strategier som inkluderar hembesök, guider med aktiviteter för utveckling i familjecenter och kring distansstöd. En av de största utmaningarna de senaste månaderna har varit att upprätthålla och anpassa det psykosociala stöd de bedrivit under många års tid, som består i kollektiva övningar som hjälper till att läka och omvandla såriga konfliktrelaterade erfarenheter till politiskt och socialt engagemang.

I IKFF Colombias nya strategi ingår regelbundna telefonsamtal mellan expertpsykologer och kvinnor inom projekten. För de kvinnor som har tillgång till internet och sociala nätverk har IKFF Colombia avancerade utbildningspaket och virtuella möten. De har bland annat genomfört virtuella möten om Covid-19:s påverkan på kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, samt medverkat i två poddar i samarbete med Forum Syd, där rådande situation diskuterats ur ett genusperspektiv.

På grund av den senaste tidens Covid-19-relaterade restriktioner arbetar IKFF Colombias personal hemifrån. De är noga med att skapa forum för att lyssna på varandra och måna om den interna kommunikationen och arbetsmiljön. Särskilt påfrestande är den psykosociala påverkan för personalen som arbetar nära kvinnor vars omständigheter ytterligare försvårats av pandemin, inte minst med hänsyn till tillgång till mat och ekonomiska resurser.

IKFF Colombia visar på vikten av att fortsätta arbeta för varaktig förändring, fortsätta ifrågasätta patriarkala strukturer samt att lyfta kvinnors historier, perspektiv och rekommendationer för framtiden. Både för att hantera Covid-19 och virusets konsekvenser men även för att stå redo för att hantera de utmaningar vi redan står inför.

Läs mer om IKFF Colombias arbete
IKFF Colombia har nyligen släppt en rapport om kvinnliga människorättsförsvarare psykiska hälsa. Här hittar du den.

Här hittar du samtalet om hur Covid-19 påverkar sexuella och reproduktiva rättigheter.

Lyssna på Forum Syds podcast om den rådande situationen utifrån ett genusperspektiv här.

Om samarbetet mellan IKFF Sverige och IKFF Colombia
Sedan 2012 har IKFF Sverige haft ett nära samarbete med IKFF Colombia och fått glädjas åt deras framgångar i arbetet med FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, med att få in ett bredare genusperspektiv i fredsavtalet, för att öka kvinnors deltagande i politiska processer och framstegen i deras arbete med reintegration, dialog och försoning.

 

Relaterade artiklar