Internationella fredsdagen: små och lätta vapen, ett stort hot mot freden - IKFF
Hem » Nedrustning » Små lätta vapen » Internationella fredsdagen: små och lätta vapen, ett stort hot mot freden

Internationella fredsdagen: små och lätta vapen, ett stort hot mot freden

IKFF har sedan organisationens grundande belyst hotet från okontrollerad vapenspridning. Vi vill att fler människor ska få upp ögonen för hur allvarligt hotet från små och lätta vapen* är och få fler att inse att nedrustning och bättre vapenkontroll är en förutsättning för att förebygga konflikter, bygga hållbar fred och uppnå jämlikhet.

Spridningen av små och lätta vapen världen över är otroligt omfattande. 2012 beräknades den reglerade handeln uppgå till ett värde av minst 8.5 miljarder dollar. Om den illegala handeln inkluderas stiger den siffran till minst 10 miljarder dollar per år enligt organisationen Small Arms Survey.

Konsekvenserna av den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen är många.

photo-monusco-south-african-battalion
Photo: MONUSCO/South African Battalion

För det första är risken stor att små och lätta vapen sprids vidare till andra länder än det de var avsedda för, även om de från början sålts legalt. De vapen som från början var menade att bidra till stabilitet (vilket i sig kan tyckas vara ett motsägelsefullt argument) kan genom att de sprids utan kontroll orsaka enormt kaos och lidande.

Ett tydligt exempel på att små och lätta vapen sprids okontrollerat är en rapport om att en version av det svenska granatgeväret Carl-Gustaf (M3) 2012 hittats i norra Burma/Myanmar. Dessa vapen hade spridits från Indien och lämnats i norra Myanmar efter strider mellan regeringsstyrkor och lokala rebellstyrkor. Svenska vapen har också använts av rebellstyrkor i Libyen, återfunnits hos bland andra FARC i Colombia och hos den militanta islamistiska organisationen al-Shabaab i Somalia, samt använts i Syrien.

För det andra, så finns det en stark koppling mellan spridningen av små och lätta vapen och genusbaserat våld. Effekterna av könsdiskriminering förvärras ofta i krig, eftersom existerande könsnormer kan bli striktare när ett samhälle går in i väpnad konflikt. Trots att kvinnor också kan vara delaktiga i konflikter drabbas de oproportionerligt av vapen både på direkta och indirekta sätt. Kvinnor blir hotade, våldtagna och dödade. De tvingas bli sexslavar och används som självmordsbombare. Små och lätta vapen försvinner inte från ett samhälle för att ett fredsavtal är påskrivet, de används såväl under väpnad konflikt som i fredstid för att begå genusbaserat våld. Kvinnor drabbas i större utsträckning i hemmet av någon de känner. Genusbaserat våld drabbar inte bara kvinnor och flickor utifrån deras könstillhörighet, utan även personer på grund av sexualitet eller könsidentitet, som exempelvis transpersoner.

För det tredje, råder det en stark norm när det gäller vapen och maskulinitet. I många samhällen kopplas vapen ihop med värden som makt, styrka och kontroll – värden som i sin tur kopplas till manlighet. Dessa normativa föreställningar om maskulinitet leder till att väpnat våld eller krig blir en strategi för män att visa att de är “riktiga män”.

Som en konsekvens av detta begränsas också kvinnors politiska deltagande. Kvinnor som är fredsaktivister, människorättsförsvarare eller politiska aktiva utsätts för hot och våld när de utmanar de dominerande könsnormerna och kritiserar grupper med makt. Dessa normativa föreställningar om vapen, genus och maskulinitet utgör ett stort hinder för nedrustningsarbete.

Grejen med små och lätta vapen.inddIdag är det internationella fredsdagen. Tänk om de enorma summor som varje år läggs på vapenhandel istället användes för att stoppa vapensmuggling, arbeta mot normer om vapen och våld, och för nedrustning. Vi kommer fortsätta arbeta för att detta ska ske!

I vår publikation ”Grejen med små och lätta vapen” kan du lära dig mer om små och lätta vapen och om konsekvenserna av att dessa finns i omlopp världen över.

*små och lätta vapen omfattar civila och militära vapen, vapendelar och ammunition som en eller ett fåtal personer kan bära och hantera.

Relaterade artiklar