« »

Stå upp för biståndet – skriv under uppropet!

2022-06-08

Sveriges stöd till utsatta människor i världen hotas av stora nedskärningar. Samtidigt är vi i en kris av sällan skådat slag med ökande hunger och fattigdom, mindre demokrati och jämställdhet och en akut klimatkris.

Vi accepterar inte att Sverige vänder världen ryggen när biståndet behövs mer än någonsin.

Inför valet vill vi ha ett löfte från våra politiker att ge minst 1% av bruttonationalinkomsten (BNI) i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck.

Vi vill visa politikerna att det finns en stark opinion för ett Sverige som visar solidaritet med de som lever i mest utsatthet. Därför lanserar idag ett 50-tal organisationer inom Concord Sverige ett upprop för att #räddabiståndet. Vill du se ett Sverige som tar globalt ansvar? Skriv under uppropet!

Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig