Stoppa Killer Robots! - IKFF
Hem » Nedrustning » Mördarrobotar » Stoppa Killer Robots!

Stoppa Killer Robots!

Vad är Killer Robots?

Helt autonoma vapensystem eller ”Killer Robots” som de även kallas innebär en förödande konsekvens för mänsklig säkerhet, då de till skillnad från exempelvis beväpnade drönare, fungerar helt utan mänsklig kontroll.  Även om beväpnade drönare flygs utan en pilot ombord, fjärrstyrs den av människor i ett kontrollrum som bestämmer var och när det ska avfyras. Killer Robots har förprogrammerade algoritmer som väljer ut mål att attackera så fort de blir utplacerade i fält.

Vilka utvecklar vapnen?

Killer Robots utvecklas idag av tolv stater, bland annat Kina, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och USA. Även svenska Saab bidrar i utvecklingen av dessa vapen, t.ex. som partner till det franska företaget Dassault som utvecklar en ny väpnad drönare samt forskning kring marina autonoma robotar tillsammans med det schweiziska UMS Aero Group AG, läs mer här. Det finns ännu inte någon information om när dessa vapen planeras att produceras och användas.

Vad är argumenten och konsekvenserna?

Förespråkare för Killer Robots menar att eftersom roboten inte har mänskliga känslor, som empati och samvete, skapas den ultimata soldaten då den förväntas kunna följa krigets lagar bättre än vad människor gör. Först och främst går det att ställa den enkla frågan, är det verkligen eftersträvansvärt att sakna empati och samvete?

Helt autonoma vapnen saknar den mänskliga bedömningen att analysera proportionaliteten i en attack och skilja civila från stridande soldater. Det finns dessutom en risk att vapnet användas i andra sammanhang som exempelvis för att dämpa regimkritiker eller vid polisiära ärenden. En annan risk som framhävs av forskare som studerar dessa vapensystem, är att sociala fördomar och partiskhet kan vävas in i programmeringen, såsom föreställningar om kön, hudfärg och etnicitet.

Helt autonoma vapen skapar även ett tomrum kring vem eller vilka som bör straffas vid krigsbrott. Vi kan inte ansvarskräva maskiner så vem ska hållas till svars om robotarna dödar civila eller begår massmord på en hel by? Är det överbefälhavarna som utfärdade attacken eller personerna som programmerade in algoritmerna som står ansvariga? Det finns enormt stora risker med att Killer Robots kommer att inskränka mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

Att ersätta soldater med robotar kan också göra beslutet att gå in i krig enklare då tröskeln för krig sänks. Utvecklingen innebär även att statens inblandning i krig och konflikter inte blir lika synligt för medborgarna.

Campaign to Stop Killer Robots

IKFF är en del av den globala kampanjen ”Campaign to Stop Killer Robots”, som drivs av en koalition av 129 civilsamhälleorganisationer från över 60 länder. Målet är att förhandla fram ett så kallat förebyggande förbud, alltså ett förbud innan vapnen ens finns.

Flera IKFF-sektioner i Afrika arbetar intensivt i kampanjen. Guy Feugap från IKFF Kamerun berättar om vikten av att förbjuda helt autonoma vapensystem och hur konflikter i regionen riskeras att utnyttjas om vapnet utvecklas.

Currently, in Africa, poverty, governance, and authoritarian governments are causing several crises, many of which tend to turn into violent extremism. The terrorist threat that some countries such as in the Lake Chad Basin region face, have led countries that have great interests in the war to develop semi-autonomous weapons, remotely controllable drones that could easily migrate into fully autonomous weapons systems.

WILPF Cameroon fears that Africa could become an experimentation field if such weapons are developed, we, therefore, believe it is urgent to plead and work for a binding instrument that bans fully autonomous weapons.

Pågående samtal i FN

Sedan 2014 pågår FN-samtal om hur dessa vapentyper ska hanteras. Reaching Critical Will (IKFF:s internationella nedrustningsprogram) har följt dessa samtal sedan start. Tre grupperingar har tagit form under dessa år; en som driver på ett förbud, en som driver på för en politisk deklaration, samt en grupp som blockerar båda dessa initiativ med argument att det är för tidigt då vapnen inte ännu är helt utvecklade. Denna grupp av stater ser att autonoma vapen kommer vara till nytta för sina egna militära förmågor.

Sverige tar en ledande roll i arbetet för ett förbud

Den 3 november 2019 gick Utrikesminister Ann Linde och Miljö- och klimatminister Isabella Lövin ut i en debattartikel i Sydsvenskan och meddelade att ”Sverige ska ta en ledande roll i arbetet för ett förbud mot dödliga autonoma vapensystem”[2]. IKFF välkomnar detta, då Sveriges arbete hittills varit mycket svagt.

Tidigare har Sverige endast berört möjligheterna till en politisk deklaration som sedan ska leda till en uppförandekod istället för ett lagligt bindande förbud. En politisk deklaration är inte ett tillräckligt starkt regelverk för att sätta stopp för denna utveckling. Ett förbud å andra sidan kommer kräva nationell lagstiftning. Med detta uttalande från Linde och Lövin ansluter sig Sverige till en växande grupp länder, däribland Belgien och Österrike, som driver på arbetet för ett förbud.

IKFF:s påverkansarbete

IKFF Sverige är rådgivande part i Utrikesministerns Folkrätts- och nedrustningsdelegation som under vintern kommer upprätta en arbetsgrupp om autonoma vapensystem. IKFF kommer att driva på att förhandlingar i FN påbörjas snarast samt hakas i de redan pågående processerna kring att förbjuda vapensystemen. Det är av stor vikt att arbetet påskyndas för att förhindra den utveckling som pågår, för att med alla medel kunna undvika att autonoma vapen produceras och används.

 

Relaterade artiklar