Sverige medlem i Nato – hållbar fred kan inte byggas med militära medel - IKFF
Hem » Kvinnor, fred och säkerhet » Sverige medlem i Nato – hållbar fred kan inte byggas med militära medel

Sverige medlem i Nato – hållbar fred kan inte byggas med militära medel

Idag den 7 mars bryter Sverige med sin över 200-åriga historia som alliansfritt och blir medlem i militär- och kärnvapenalliansen Nato.

— Det är med sorg vi konstaterar att Natomedlemskapet nu är ett faktum. IKFF har under våra hundra år av fredsarbete sett hur den militära upprustningen gång på gång misslyckats med att skapa hållbar fred och förhindra att krig bryter ut, säger Malin Nilsson, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Att gå med i Nato har presenterats som ett “enkelt” svar på en komplex omvärld.

— Hållbar fred kan inte byggas med militära medel utan skapas genom att förebygga att väpnade konflikter bryter ut, genom att bygga trygga och demokratiska samhällen fria från våld. Det är varken Natos syfte eller uppdrag. Natos kompetens är militär, inte att bygga fred, säger Malin Nilsson.

— Natomedlemskapet kommer med en stor oro. Spänningar kommer att öka, Sverige blir en potentiell måltavla för kärnvapen och mer av våra gemensamma resurser kommer att läggas på upprustning istället för på välfärd som skapar trygghet i människors vardag, säger Malin Nilsson.

Som alliansfri har Sverige kunnat driva diplomati, folkrätt, nedrustning och konfliktförebyggande. Redan under Natoprocessen har vi sett stora eftergifter, inte minst i relation till Turkiet och hur Sveriges utrikespolitik har ”natofierats” vad gäller kärnvapen.

— Vi har sett en kraftig försvagning av Sveriges nedrustningspolitik som en direkt följd av Natoansökan. Sverige står inte längre bakom att kärnvapen, ett massförstörelsevapen, ”aldrig under några omständigheter” får användas igen, säger Malin Nilsson.

— Det är svårt att överblicka alla de konsekvenser det kommer att innebära att sitta i en militärallians med länder som Turkiet och Ungern, och ett USA som snart kan ledas av Trump igen, säger Malin Nilsson.

Kvinnors säkerhet och jämställdhet

Ökad militarisering är aldrig bra för kvinnors rättigheter och säkerhet. Upprustning och krig är patriarkala verktyg för att utöva makt och kontroll. Den ”analys” som gjordes inför riksdagens godkännande av Natoansökan 2023 menade att medlemskapet inte bedöms få några konsekvenser för jämställdheten.

— Det är en naiv bild. När fler beslut om Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik fattas inom militära institutioner som Försvarsmakten och Nato utestängs kvinnor i högre grad. Både för att militären är mansdominerad, och för att den bygger på en särskilt sorts militariserade maskulina ideal, säger Malin Nilsson.

— Militära behov tillåts alltid trumfa mänskliga behov. Miljarder satsas på upprustning istället för på förlossningsvård och äldreomsorg. Det får stora konsekvenser för kvinnors liv, och för jämställdheten, säger Malin Nilsson.

Det har heller inte gjorts någon konsekvensanalys av att ge Natoaktörer immunitet i Sverige.

— Immunitet är extra problematiskt när det gäller genusbaserat och sexuellt våld. Hur ska Sverige säkerställa att straffrihet inte råder för dessa brott? säger Malin Nilsson.

Nato är en kärnvapenallians

Ett Natomedlemskap innebär att Sverige går med i en kärnvapenallians, att Sverige legitimerar Natos kärnvapenparaply och att hotet om kärnvapenanvändning mot Sverige ökar. Om inga beslut tas för att begränsa Sveriges deltagande innebär det också att vi kommer att delta i Natos kärnvapenplanering och övningar.

— I praktiken betyder det att svensk militär kan komma att planera för, öva sig i, och i förlängningen också delta i användandet av kärnvapen – ett massförstörelsevapen vars användning aldrig kan vara förenlig med folkrättens krav om skydd av civila. I en tid när världen behöver ett ännu starkare motstånd mot kärnvapen går Sverige i motsatt riktning och är nu en del av problemet istället för lösningen, säger Malin Nilsson.

Kontakt
Elin Liss, kommunikationsansvarig
073-647 19 71
elin.liss@ikff.se

Relaterade artiklar