Nyhet: Sylvie Ndongmo, IKFF Kamerun, till årets Mänskliga Rättighetsdagarna - IKFF
Hem » Systersektioner » Kamerun » Nyhet: Sylvie Ndongmo, IKFF Kamerun, till årets Mänskliga Rättighetsdagarna

Nyhet: Sylvie Ndongmo, IKFF Kamerun, till årets Mänskliga Rättighetsdagarna

IKFF och MR-dagarna arrangerar under forumet samtalet ”Feminists preventing war” med Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun.

Feminists preventing war 

Around the world, women build peace through mobilization in civil society. WILPF Cameroon is using the Women’s Situation Room (WSR), a method of preventing violence and armed conflict in relation to elections, to build structures through local coordinators, clear channels for communications between national and local levels, through educating election observers, but also by identifying possible women candidates and give them trainings in Women, Peace and Security, communication, social media, political structure and fundraising.

WSR is partly a long-term process for increasing women’s participation as voters, political candidates, informers or observers, and a physical space where violence and unrest can be reported during the electoral process. WILPF has also established a women’s mediation network as part of WSR. The WSR model has been recognized as “best practice” in conflict prevention work by the UN and other international actors.

This fall elections are being held in Cameroon, how did it go and how can the WSR-method be used, strengthened and spread? What can we learn from this in a Swedish context?

Lördag 17 november 2018 11:30 – 12:30, sal C8

Medverkande: Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun, Malin Nilsson, generalsekreterare IKFF Sverige.

Sylvie Ndongmo har varit mycket ledande i arbetet för fred och säkerhet i Kamerun, och leder för närvarande arbetet med att påverka Kameruns nationella handlingsplan i för kvinnor, fred och säkerhet.

I 21 år har hon lyft kamerunska kvinnors röster och varit en aktiv förespråkare för politiska och sociala rättigheter och kvinnors deltagande i fredsprocesser. Ndongmo har organiserat kvinnogrupper över gränserna i hela Afrika för att hitta nya lösningar på de ökande säkerhetsutmaningarna på kontinenten. Hon ser konfliktförebyggande som nyckeln. Det är billigare att förhindra konflikter än att hantera krigets effekter. För henne är “ingen utveckling möjlig utan fred och ingen fred kan uppnås utan kvinnor”.

IKFF Kamerun arbetar bland annat för att förebygga våld och väpnad konflikt i samband med val och även att få in fler kvinnor i politiken och öka kvinnors valdeltagande.

Relaterade artiklar