Tal av IKFF Malmö/Lund på demonstration för fred 6 mars - IKFF
Hem » Militarisering » Tal av IKFF Malmö/Lund på demonstration för fred 6 mars

Tal av IKFF Malmö/Lund på demonstration för fred 6 mars

Jag heter Ida och är medlem i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Malmö/Lund.

Vi är en global, feministisk fredsorganisation som arbetar för att stoppa krig, upprustning, och krigets grundorsaker. Vi arbetar med att bygga hållbar och jämställd fred.

IKFF bildades för över 100 år sedan när kvinnor från olika länder möttes i Haag för att försöka förhindra första världskriget.

Tänk om man hade lyssnat till dessa kvinnor. Då kanske vi som står här idag inte hade behövt organisera oss mot kriget i Ukraina? Kanske kärnvapen inte hade funnits? 

Fördöm och visa solidaritet
Vi fördömer Putins folkrättsvidriga invasion av Ukraina!

Det som sker nu är brott mot internationell lag. Krig är alltid en katastrof, där civilbefolkningen betalar det högsta priset.

Det är Ukrainas folk som drabbas av krigets fruktansvärda följder. Precis som vi tidigare sett vapenvåldets ohyggliga konsekvenser för civilbefolkningen i Jemen, Syrien, Sydsudan, Etiopien, Afghanistan, Somalia, Demokratiska Republiken Kongo, Myanmar och Mali. Det räcker nu – ned med vapnen!

Vi står här för att visa vår solidaritet med Ukrainas folk. Vår solidaritet är också med de ryssar som tar stora risker för att protestera mot kriget. Vi säger Ryssland ut ur Ukraina!

Vi stödjer de beslutade sanktionerna mot Rysslands politiska och ekonomiska elit och menar att vi även bör avsluta all handel med gas, olja och uran.

Patriarkatet
Det är patriarkala tankesätt och maktstrukturer som legitimerar krig, våld och förtryck. Alltså idéer som utgår från männens och det maskulinas överordning och kvinnors och det femininas underordning. Varför låter vi denna ordning råda?

Detta patriarkala tankesätt anser också att det är självklart att alla män mellan 18 och 60 år inte ska söka skydd när bomberna faller. De förväntas dö eller döda andra enbart för att de är män. Vi accepterar inte detta!

Patriarkatet hämtar också näring ur rasismen. Det gör oss förkrossade att se hur svarta medborgare i Ukraina förtryckts i sina försök att lämna landet för att fly.

Vi i den feministiska rörelsen höjer våra röster för fred, frihet och feminism!

Kärnvapen
Putin hotar med kärnvapen. Kärnvapenkrig skulle få katastrofala följder med massdöd av människor och djur, strålskador, massvält och ödesdigra konsekvenser för miljö och ekosystem.

Så länge det finns kärnvapen finns det risk att de används. Vi uppmanar därför Sverige att skyndsamt skriva på FNs kärnvapenförbud och verka för att kärnvapen nedrustas!

Vapenexporten
Vi anser att det är fel väg att gå av Sverige att exportera vapen till den pågående konflikten i Ukraina. Mer vapen förlänger kriget och gör det mer dödligt.

Genom att bidra militärt försvagas Sveriges möjligheter att agera för medling och diplomati. Och just medling och diplomati tror vi är helt nödvändigt för att stoppa kriget.

Vi anser att Sverige inte ska gå med i militäralliansen NATO utan behålla sin alliansfrihet. Sverige bör söka fredliga och diplomatiska samarbeten för att skyndsamt lösa konflikten i Ukraina och ha handlingsfrihet för diplomati och medling vid andra konflikter.

Kopplingen till klimat
För vapen kan inte odla mat, undervisa barn, vårda sjuka, bygga bostäder, skapa säkerhet eller klimaträttvisa.

Ändå låter vi militären sluka enorma resurser som istället borde användas till att utveckla välfärden, säkra mänskliga rättigheter och motverka klimatkrisen.

Krigsindustrin och fossilindustrin har möjliggjort kriget i Ukraina. Vi säger ned med vapnen!

Vi vägrar se krig som oundvikligt. Krig är resultat av människors handlande. Vi kan välja något annat.

Uppmaningar

För fred kan bara skapas med fredliga medel.

Sverige bör i stället ge en tydlig humanitär hjälp och stöd till civilsamhället såväl i Ukraina som i Ryssland. Det är där alternativen för att bygga fred formuleras.

Vi kan skicka medicin, mat, sjukvårdspersonal, bussar och färdmedel för att säkra flyktingvägar. Vi uppmanar Sveriges regering att söka fredliga vägar.

Vi i freds- och klimatrörelsen står här idag gemensamt under parollen Fred på jorden – Fred med jorden. Det handlar om såväl mänsklig säkerhet som säkerhet för hela vår lilla, underbara planet. Vårt hem. Det enda vi har.

Tillsammans för fred, klimaträttvisa och solidaritet med Ukraina!

Relaterade artiklar