Tålamodet med kärnvapenstaterna börjar ta slut - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Tålamodet med kärnvapenstaterna börjar ta slut

Tålamodet med kärnvapenstaterna börjar ta slut

”Medan de två första veckorna var en ganska loj historia, har debatten om konferensens slutsatser nu dragit igång med ovanligt ilskna inlägg av pressade kärnvapenstater. Förhandlingsviljan är svagare än vid det förra mötet, som hölls 2010. Kärnvapenstaterna är tydligare med att de inte vill överge sina massförstörelsevapen, medan de kärnvapenfria staterna börjar tappa tålamodet.”

Vår politiska handläggare Sofia har just kommit hem från två veckors möte vid FN i New York, där hon bevakade översynskonferensen inom icke-spridningsavtalet NPT. Avtalet handlar om att kärnvapen inte ska spridas till fler länder, och att kärnvapenstaterna ska rusta ned sina vapen. Översynskonferenser sker vart femte år för att utvärdera hur väl staterna följer avtalet. I en artikel hos det nya nätmagasinet Mänsklig säkerhet rapporterar Sofia om förhandlingarna i New York.

Relaterade artiklar