Två år sen invasionen av Ukraina – kriget måste upphöra! - IKFF
Hem » Militarisering » Två år sen invasionen av Ukraina – kriget måste upphöra!

Två år sen invasionen av Ukraina – kriget måste upphöra!

Idag har två år gått sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina morgonen den 24 februari 2022.

De humanitära och miljömässiga konsekvenserna av invasionen är katastrofala, oacceptabla och oöverskådliga. Invasionen är folkrättsvidrig och upprepade brott mot krigets lagar har begåtts då civila, och civil infrastruktur, har gjorts till måltavlor. Kriget måste upphöra.

Krigets konsekvenser är alltid könade. Kvinnors obetalda omsorgsbörda för sina familjer och samhällen har ökat drastiskt i takt med att behoven ökar och hushållsekonomin och välfärden minskar. Kriget har förvärrat risken för könsbaserat våld, inklusive våld i hemmet, och ökat risken för konfliktrelaterat sexuellt våld samt trafficking, inte minst när kvinnor tvingas på flykt, vilket miljoner gjort. Samtidigt brister tillgången till skydd och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) då samhällets infrastruktur förstörs och resurser läggs på kriget istället. Samtidigt fortsätter ukrainska kvinnor att organisera sig för att ge stöd och skapa förändring. Exempelvis pressade ukrainska feminister regeringen att några månader efter krigsutbrottet anta Istanbulkonventionen, om våld mot kvinnor. Kvinnors rättigheter kan inte vänta till efter kriget.

Rysslands auktoritära ledning fortsätter att skicka unga män in i döden med målet att upprätthålla och utöka sin makt. Samtidigt har förtrycket av civilsamhället och fri media i Ryssland kraftigt ökat sedan kriget startade och varje opinionsyttring mot kriget är förbjuden.

Den 16 februari meddelade ryska kriminalvården att oppositionsledaren Aleksej Navalnyj dött, 47 år gammal. Navalnyj hade suttit fängslad sedan 2021 då han återvände till Ryssland efter att 2020 ha förgiftats. Han har setts som ett hot av regimen som försökt tysta honom, hans medarbetare och anhängare. Efter hans död har hundratals personer gripits i Ryssland när de hedrat Navalnyjs minne genom att samlas och lägga blommor vid olika monument. Civilsamhället och oliktänkande ses som ett stort hot.

IKFF kräver:

  • ett omedelbart eldupphör,
  • att Ryssland omedelbart drar tillbaka sina trupper, inklusive från de annekterade områdena,
  • att politisk och militär ledning ställs till svars för de krigsbrott som begåtts, och för brott mot de mänskliga rättigheterna,
  • att varje möjlig ansträngning görs för att inleda fredsförhandlingar, och att kvinnor som representerar olika grupper i samhället är inkluderade, i enlighet med FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet,
  • att i återuppbyggnaden av Ukraina inkludera olika grupper av kvinnor med olika perspektiv och erfarenheter, särskilt från civilsamhället,
  • att Ryssland släpper alla politiska fångar, tillåter fri media och ett fritt civilsamhälle,
  • att samtliga länder som har levererat vapen till Ukraina implementerar effektiva system för att förhindra illegal spridning av vapen, under och efter kriget,
  • att Sverige ökar stödet till kvinnors organisering i Ukraina och ukrainsk diaspora, inklusive för att motverka och lagföra konfliktrelaterat sexuellt våld,
  • att Sverige ökar stödet, på alla sätt som går, till det demokratiska ryska civilsamhället.

Relaterade artiklar