« »

Uppmana Sveriges utrikesminister att skriva under förbudet mot kärnvapen!

2019-05-28

En Sifo-undersökning visar att nära 9 av 10 svenskar vill att Sverige ska skriva under förbudet mot kärnvapen. Den 18 Januari överlämnades utredningen som undersökt konsekvenserna om Sverige skriver under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Resultatet blev en besvikelse för alla som hoppas på en kärnvapenfri värld. Utredningen kommer till slutsatsen att Sverige inte bör skriva på avtalet i dess nuvarande form men presenterar inga hållbara argument varför.

Uppmana Sveriges nya regering att skriva under konventionen för att förbjuda kärnvapen!

Sverige har länge varit en global föregångare för kärnvapennedrustning. Kärnvapen är det sista massförstörelsevapen som ännu inte förbjudits genom ett internationellt avtal. Det är nu dags att ändra på detta!

Den senaste tiden har hotet om att kärnvapen återigen skulle kunna användas aktualiserats och många oroas över den skrämmande utvecklingen. Ett större kärnvapenkrig skulle ha katastrofala följder för vår civilisation och planet.

Det är nu viktigare än någonsin att vi gör allt vi kan för att slutligen eliminera kärnvapen. Sverige bör vara pådrivande för en värld utan kärnvapen. Skriv under vårt upprop här.

TAGS →
 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig