Upprop: Stå upp för #humanasyllag - IKFF
Hem » Asyl » Upprop: Stå upp för #humanasyllag

Upprop: Stå upp för #humanasyllag

EU är just nu på väg att anta ett nytt gemensamt asylsystem. Flera förslag riskerar att ge flyktingar kraftigt försämrade rättigheter och skydd. Det finns förslag som vill förbjuda permanenta uppehållstillstånd i alla medlemsländer och förslag som strider mot FN:s flyktingkonvention.

Vi kräver att EU:s gemensamma asylsystem:

  • inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och de mänskliga rättigheterna
  • inte hindrar Sverige från att återgå till vår ordinarie asyllagstiftning med möjlighet till permanenta uppehållstillstånd

Vårt upprop riktar sig till Sveriges regering och migrationsminister Heléne Fritzon som just nu förhandlar om EU:s gemensamma asylsystem.

Skriv under här.

 

Relaterade artiklar