Uttalande: IKFF kritiserar svensk vapenexport – bryter mot FN:s kvinnokonvention - IKFF
Hem » FN » Uttalande: IKFF kritiserar svensk vapenexport – bryter mot FN:s kvinnokonvention

Uttalande: IKFF kritiserar svensk vapenexport – bryter mot FN:s kvinnokonvention

Denna vecka granskas Sverige inom CEDAW, som är FN:s Kvinnokonvention (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women). Varje land som har gått med i konventionen granskas var fjärde år av en expertkommitté för att se om det gjort tillräckligt för att följa den, eller om de behöver göra mer.

IKFF har skickat in en skuggrapport (här hittar du en sammanfattning av rapporten) till kommittén där vi kritiserar den svenska vapenexporten och Sveriges efterlevnad av FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet. Idag höll vi vårt uttalande under FN-mötet genom Lina Hjärtström, ansvarig för politisk påverkan. Läs det här. Lyssna på när Lina håller anförandet i FN nedan.

CEDAW-kommittén har tidigare lyft IKFF:s kritik och rekommenderat Sverige att skriva in ett tydligt krav på att lagstiftningen om vapenexport ska ha ett genusperspektiv.

Relaterade artiklar