Uttalande: IKFF står i solidaritet med kvinnor i Afghanistan och Iran - IKFF
Hem » Systersektioner » Afghanistan » Uttalande: IKFF står i solidaritet med kvinnor i Afghanistan och Iran

Uttalande: IKFF står i solidaritet med kvinnor i Afghanistan och Iran

IKFF är en global feministisk fredsorganisation som finns i närmare 50 länder världen över. Ett av dessa länder är Afghanistan.

Sedan talibanernas återtagande av makten i landet den 15 augusti 2021 har kvinnors rättigheter monterats ner i rasande fart. Kvinnor och flickor förbjuds gå i skolan, arbeta i de flesta sektorer inklusive civilsamhället och FN, samt röra sig fritt utan en manlig förmyndare. Den ekonomiska kris som drastiskt ökat fattigdomen leder till desperation för att överleva dagen. Konsekvensen är att barnäktenskapen ökar och flickor berövas sin framtid. Hopplösheten för en generation av flickor och kvinnor som drömt om ett liv i frihet innebär att den psykiska ohälsan eskalerar med självmord som yttersta konsekvens.

Många kvinnorättsaktivister tvingades lämna landet och fortsätter nu sin kamp runt om i världen. Flera av dem tillhör IKFF Afghanistan. Många av dem är också kvar, så också vår systersektion, i en mycket svår och farlig situation. Trots det fortsätter kvinnor, med stora risker, att bära samhället genom att själva organisera sig, hjälpa människor i nöd och öppna skolor för flickor. Utbildning är ljuset, utbildning är hoppet.

Omvärlden får inte glömma och gå vidare. Särskilt inte de länder, inklusive Sverige, som deltog i den militära insatsen i landet. Vi har en skyldighet att göra allt vi kan för att stötta inte minst kvinnorättsaktivister i deras arbete för att hoppet för afghanska flickor och kvinnor inte ska släckas.  Det inkluderar att fortsätta att evakuera och ge dem som önskar en fristad i Sverige.

Andra kvinnor och flickor som nu, i denna stund, kämpar för sina mänskliga rättigheter är de i Iran, som med mod och ledarskap möter ett enormt patriarkalt förtryck.

Jina (Mahsa) Amini blev efter sin brutala död 2022 en symbol för rätten till frihet, och många unga har sen dess fått offra sina liv. Ändå fortsätter kampen. Längtan efter frihet kan inte stoppas.

IKFF ser fram emot ett fritt Iran. Vi ser fram emot den dag då vi kan välkomna en iransk IKFF-sektion till vår globala rörelse.

Kvinna, liv, frihet/Jin Jiyan Azadi

Idag, den 14 maj 2023 i Malmö, på Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets högsta beslutande organ, den nationella kongressen, står vi i solidaritet med flickor och kvinnor i Afghanistan och Iran. Vi kräver att Sverige gör allt som är möjligt för att stötta de som modigt fortsätter kampen för fred och frihet.

Relaterade artiklar