Uttalande om Gaza: ”Hotar akut kvinnors liv och säkerhet” - IKFF
Hem » IKFF » Uttalande om Gaza: ”Hotar akut kvinnors liv och säkerhet”

Uttalande om Gaza: ”Hotar akut kvinnors liv och säkerhet”

IKFF fortsätter att förfäras över Israels urskillningslösa bombningar av Gaza. Världen får inte vända bort blicken från det mänskliga lidandet och Israels uppenbara brott mot internationell rätt. Humanitärt stöd behöver omedelbart släppas in i Gaza och hjälparbetares säkerhet garanteras.

Väpnat våld och ockupation är alltid en feministisk fråga. Våld, förstörelse och spridning av vapen försämrar kvinnors säkerhet och möjlighet att utöva sina rättigheter på både kort och lång sikt, och bristen på förnödenheter, mat, vatten och sanitet hotar akut kvinnors liv och säkerhet. Jämställdhet kan inte uppnås genom krig eller ockupation, och jämställdhet får inte användas för att legitimera krig.

Vi kräver att Sverige fördömer allt dödande av civila, avslutar alla samarbeten med israelisk militär och vapenindustri, samt står upp för ett omedelbart och varaktigt eldupphör och ett slut på ockupationen. 

Uttalandet antogs vid IKFF:s samrådsmöte i Växjö den 18–19 maj 2024.

Relaterade artiklar