Uttalande om militärt samarbete och vapenexport till Colombia - IKFF
Hem » Systersektioner » Colombia » Uttalande om militärt samarbete och vapenexport till Colombia

Uttalande om militärt samarbete och vapenexport till Colombia

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets (IKFF) nationella kongress, som samlas idag den 9 april, är allvarligt oroad över att den svenska regeringen i början av 2017 tecknat ett militärt samförståndsavtal med Colombias regering och att Saab nu planerar för export av Jas Gripen.

I det mycket bräckliga läge som fredsprocessen i Colombia befinner sig i, efter undertecknandet av ett fredsavtal mellan Farc-gerillan och den colombianska regeringen 2016, är det sista som behövs att stärka den militära makten hos någon av parterna.

Det finns starka krafter i Colombia som är emot fredsprocessen, bland annat de paramilitära grupper som nu opererar i de områden som Farc börjat lämna. Lokala ledare för kvinnorättsorganisationer, småbönder och ursprungsfolk som protesterar terroriseras och många har mördats efter att fredsavtalet tecknades förra året.

Sverige har i många år stöttat fredsprocessen i Colombia och särskilt kvinnorörelsen som i mer än 20 år arbetat för, och till sist lyckats, få de stridande parterna att förhandla för fred.

Ett militärt samförståndsavtal och svensk vapenexport står i konflikt med fredsavtalet och förskjuter resurser som är nödvändiga för fredsarbetet. Ett fredsavtal är bara första steget på vägen till fred. Nu väntar ett långt och intensivt arbete med att bygga hållbara fredliga och demokratiska institutioner – något som ökad militarisering motverkar. Vidare stärker avtalet den nationella militären som har en historia av brott mot de mänskliga rättigheterna.

IKFF ser att det militära samförståndsavtalet och vapenexporten till Colombia står i strid mot:

  • Mål 16 i Agenda 2030 om fredliga och inkluderande samhällen
  • Mål 17 i Agenda 2030 samt Politik för Global Utveckling om samstämmighet inom olika politikområden
  • FN:s agenda om kvinnor, fred och säkerhet då det motverkar fredsbyggandet i ett läge som är avgörande för Colombia som postkonfliktland

Därför uppmanar IKFF den svenska regeringen att:

  • säkerställa att avtalet inte används för att främja vapenexport eller för att stärka militarismen och
  • verka för att stärka kvinnorörelsens roll i implementeringen av fredsavtalet.

Ladda ner uttalandet i PDF.

Relaterade artiklar