Kamerun

IKFF Kamerun grundades av nuvarande ordförande Sylvie Ndongmo 2014. De antogs 2015 som en officiell sektion av kongressen i Haag. Behovet av IKFF:s perspektiv och arbete blev allt tydligare på grund av de ökade regionala utmaningarna som Boko Haram i grannlandet Nigeria. Behovet av att arbeta konfliktförebyggande genom nedrustning och kvinnors rättigheter blev allt tydligare.

IKFF Sverige började samarbetet med IKFF Kamerun 2014 efter att de deltagit på vår regionala konferens i Sydafrika. Vi har sedan utvecklat vårt samarbete och tack vare Folke Bernadotteakademin kan vi bidra till att stärka IKFF Kameruns lokala, nationella och regionala arbetet.

Kamerun binder samman Väst- och Centralafrika och har länge setts som ett fredligt land både internt och externt. Men i likhet med många andra länder i regionen är Kamerun splittrat med en majoritet av landets fattiga koncentrerade i norr. Dit kommer även den största andelen människor som flyr konflikterna i grannländer som Nigeria och Centralafrikanska republiken.

Den militanta gruppen Boko Haram från Nigeria har sedan 2013 tagit sig över gränsen och genomfört ett stort antal attacker även i Kamerun. De flesta attackerna utförs av självmordsbombare, många gånger av flickor.

IKFF Kameruns vision är ett land fritt från våld och väpnade konflikter. Deras mål är att bidra till stabila samhällen genom att främja kvinnors fredsarbete att stoppa och förbygga väpnad konflikt och se till att kvinnor är representerade på alla nivåer av fredsprocesser. De genomför en mängd olika aktiviteter ofta tillsammans med andra kvinnorätts- och fredsorganisationer i landet för att öka kunskapen kring FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt vikten av att minska vapenspridningen.

IKFF Kamerun har sitt huvudsäte i Douala med lokalgrupper i provinserna Littoral, Centre, East, West och North West.

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig