Nigeria

IKFF Nigeria bildades 2008 av Joy Onyesoh som idag är sektionens ordförande. De bedriver påverkansarbete på lokal, nationell och internationell nivå för konfliktförebyggande insatser, kvinnors rättigheter och deltagande samt vapenkontroll och nedrustning.

Nigeria plågas av ett flertal konflikter; den militanta gruppen Boko Haram i norr, väpnade konflikter i Nigerdeltat i söder där multinationella företag exploaterar mark för bland annat olja och i sydöstra delarna ökar spänningarna och en ny Biafrarörelse växer.

IKFF Sverige började samarbetet med IKFF Nigeria 2010. Sen 2011/2012 har vi tack vare Folke Bernadotteakademin utvecklat det samarbetet och vi har idag så kallade kapacitetsbyggande projekt tillsammans. Genom dessa projekt kan vi bidra till att bygga IKFF Nigerias organisatoriska kapacitet. Projekten bidrar även till att synliggöra och stärka deras lokala, nationella och regionala aktiviteter.

IKFF Nigeria arrangerar, utöver det politiska arbetet, workshops med kvinnor på landsbygden kring städerna Enugu, Abuja och Lagos, där sektionen har sina lokala grupper. Deltagarna utbildas i olika hantverk för att öka försörjningen. I samband med den praktiska utbildningen undervisar IKFF Nigeria i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet och hur det påverkar kvinnornas rättigheter i byarna.

Läs mer om IKFF Nigerias arbete på deras hemsida.

Women situation Room

Inför valet 2015 fick IKFF Nigerias ordförande Joy Onyesoh i uppdrag av UN Women (FN:s organ för kvinnors rättigheter) att sätta upp Nigerias första Women’s Situation Room för att förebygga våld och upptrappad konflikt. De genomförde informationskampanjer och utbildade både civilsamhället och beslutsfattare om vikten av kvinnors deltagande i valet, både vad gäller att rösta och att kandiderar till politiska positioner.

De utbildade 300 kvinnor runt om i landet till valobservatörer. De satte upp bemannade ”call centre” där 40 stycken telefonoperatörer, alla unga, jobbade med att ta emot samtal som rörde allt från borttappade röstkort till rapporter om våld. Fler än 4000 samtal togs emot från Nigerias 36 stater. Innan valet hade de etablerat kontakt med polis och myndigheter med vilka de kunde föra en dialog när rapporter om våldsamheter kom in.

Valet blev långt mycket lugnare än vad alla väntat sig och överlämnandet av makten blev det mest fredliga i Nigerias historia.

Läs mer om Women’s Situation Room här.

 

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig