Kärnvapen

Behovet av kärnvapennedrustning är stort. Idag finns över 13 000 kärnvapen i världen och istället för att rusta ned väljer kärnvapenstaterna att förnya sina arsenaler. Samtidigt ökar idag riskerna kopplade till kärnvapen med katastrofala konsekvenser till följd. Läs mer om kärnvapen här.

Den 7 juli antogs FN:s kärnvapenförbud av 122 stater, inklusive Sverige. Konventionen trädde i kraft den 22 januari 2021. En historisk händelse. Men hur fungerar förbudet egentligen och vad är förbjudet? Det kan du läsa mer om i Så här fungerar FN:s förbud mot kärnvapen.

2017 tilldelades den globala kampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) Nobels fredspris för sitt arbete med att belysa kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser samt för kampanjens banbrytande insatser för att förverkliga det FN-avtal som förbjuder dem. IKFF driver ICAN i Sverige tillsammans med Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK). Med detta Nobelpris i ryggen arbetar vi nu för att Sverige ska signera och ratificera avtalet som förbjuder kärnvapen.

SVAR PÅ TAL – Lathund för kritik mot kärnvapenkonventionen

PM om negativa säkerhetsgarantier

Initial analys av Lars-Erik Lundins rapport om FN:s konvention om förbud mot kärnvapen
Tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen har vi analyserat den rapport som Lars-Erik Lundin genomfört på uppdrag av regeringen och som presenterades den 18 januari 2019. Vi ser ett flertalet brister, inte bara säkerhetspolitiska, utan även sakfel.

IKFF driver frågan om kärnvapennedrustning i nära samarbete med vårt internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will. Vi närvarar vid kärnvapenförhandlingar inom och utanför FN, informerar om utvecklingen samt lägger förslag för hur arbetet bör gå framåt.

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig