Kärnvapen

Frågan om kärnvapennedrustning har fått ny luft under vingarna på senare år. Detta beror inte minst på att allt fler stater har börjat prata om de oacceptabla humanitära konsekvenser som följer när kärnvapen används. Många stater har sedan 2012 anslutit sig till det humanitära initiativet för kärnvapennedrustning och 2016 gav FN:s generalförsamling i uppdrag att genomföra förhandlingar om ett förbud mot kärnvapen under 2017. Den 7 juli stod det historiska avtalet klart och 122 stater, inklusive Sverige, antog det.

Den 6e oktober delades Nobels fredspris ut till den globala kampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) för sitt arbete med att belysa kärnvapnens katastrofala humanitära konsekvenser samt för kampanjens banbrytande insatser för att förverkliga det FN-avtal som förbjuder dem. IKFF driver ICAN i Sverige tillsammans med Svenska läkare mot kärnvapen. Med detta Nobelpris i ryggen arbetar vi nu för att Sverige ska signera och ratificera avtalet som förbjuder kärnvapen.

IKFF har arbetat mot kärnvapen så länge de existerat. Vi var en av många drivande krafter bakom att stoppa Sveriges kärnvapenprogram på 1950-talet och kärnvapennedrustning är fortfarande en central fråga för IKFF i Sverige och internationellt. Behovet av kärnvapennedrustning är stort. Idag finns cirka 15,000 kärnvapen i världen och istället för att rusta ned väljer kärnvapenstaterna att förnya sina arsenaler. Samtidigt ökar idag riskerna kopplade till kärnvapen.

IKFF driver frågan om kärnvapennedrustning i nära samarbete med vårt internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will och den globala kampanjen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). Vi närvarar vid kärnvapenförhandlingar inom och utanför FN, informerar om utvecklingen samt lägger förslag för hur arbetet bör gå framåt.

 

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig