Kärnvapen i valrörelsen

Då regeringen har lagt frågan om en svensk anslutning till FN:s konvention om kärnvapenförbud i en årslång utredning med slutdatum den 31 oktober 2018 slipper de ta ställning i frågan under valrörelsen. Men vi som väljare vill ha svar. Allianspartierna har redan bestämt sig för att de inte tycker att Sverige ska ansluta sig till denna konvention.

Vi har därför tagit fram ett underlag och några frågor som kan användas för att gå runt i valstugor, på torgmöten och i andra debatter och ställa konkreta frågor till partiföreträdare.  Även om de inte kan svara tillfredsställande kan det bidra till att fler sätter sig in i frågan och att pressen långsiktigt ökar på partierna inifrån.

Nedan följer några förslag på frågor och uppföljningsfrågor som du kan använda som de är, modifiera eller uppdatera samt information om kärnvapenförbudet. Använd underlaget på det sätt som passar dig och sprid det gärna till andra.

Frågor

Anser ditt parti att Sverige bör signera och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen?

  • Varför?
  • Varför inte?

Vad tycker ditt parti är den viktigaste åtgärden för att minska det omedelbara kärnvapenhotet?

  • Vilken roll kan Sverige spela i detta?

Information och material

Kampanjfilm: Förbjud kärnvapen

Folder: Förbjud kärnvapen

Kort fakta om kärnvapenförbudet

Lathund för svar på kritik mot kärnvapenkonventionen

IKFF håller, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, just nu på att sammanställa en serie rapporter från internationella och svenska experter för att lyfta olika aspekter kring ett svenskt tillträde till kärnvapenkonventionen. Här hittar ni både de ordinarie texterna på engelska och svenska sammanfattningar.

Uppmana dina lokala politiker att skriva under ICAN:s parlamentariska utfästelse, det skapar press på partierna på nationell nivå att ta ställning.

Den parlamentariska utfästelsen för FN:s konvention om kärnvapenförbud

Parlamentariker har haft en betydande roll i erkännandet av FN:s konvention om kärnvapenförbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Användandet av kärnvapen medför katastrofala humanitära konsekvenser, därför måste vi arbeta för att eliminera dessa inhumana vapen och skapa en kärnvapenfri värld. Den parlamentariska utfästelsen (Parliamentary Pledge) är ett åtagande för beslutsfattare, runt om i världen, som syftar till att arbeta för att respektive regering ska ansluta sig till avtalet. Därför efterfrågar vi nu stöd för att uppmuntra signeringen och ratificeringen av avtalet i Sverige och alla andra länder.

Vem kan skriva under?

Alla verksamma beslutsfattare på nationell, statlig och regional nivå samt politiker på lokal nivå.

Hur skriver jag under?

För att skriva under den parlamentariska utfästelsen, var god maila till info@icanw.org från en officiell mailadress eller ladda ner Parliamentary Pledge här. Fyll i och skicka in en skannad kopia till mailadressen ovan.

Läs mer om den parlamentariska utfästelsen här.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, är en global kampanj som idag finns i över 100 länder och som samlar nära 500 organisationer från hela världen under ett gemensamt mål – en kärnvapenfri värld. ICAN var drivkraften för uppstarten av förhandlingar om ett internationellt förbud mot kärnvapen och drev förbudsprocessen framåt. Ett kärnvapenförbud antogs i FN 2017 och ICAN tilldelades Nobels Fredspris i oktober 2017 för sina banbrytande insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld.

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig