Påverka kärnvapenfrågan

Inför valet 2018 tog vi fram en checklista för dig som vill engagera dig i frågan men som lika gärna kan användas i mötet med lokala politiker nu efter valet. Ladda ner checklistan.

Information och material

Kampanjfilm: Förbjud kärnvapen

Folder: Förbjud kärnvapen

Kort fakta om kärnvapenförbudet

Lathund för svar på kritik mot kärnvapenkonventionen

I skuggan av makten

Initial analys av Lundins kärnvapenrapport

I skuggan av makten

IKFF har, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, tagit fram en skuggutredning ”I skuggan av makten” med internationella och svenska experter för att lyfta olika aspekter kring ett svenskt tillträde till kärnvapenkonventionen. Här hittar du både de ordinarie texterna på engelska och svenska sammanfattningar.

Den parlamentariska utfästelsen för FN:s konvention om kärnvapenförbud

Uppmana dina lokala politiker att skriva under ICAN:s parlamentariska utfästelse, det skapar press på partierna på nationell nivå att ta ställning.

Parlamentariker har haft en betydande roll i erkännandet av FN:s konvention om kärnvapenförbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons). Användandet av kärnvapen medför katastrofala humanitära konsekvenser, därför måste vi arbeta för att eliminera dessa inhumana vapen och skapa en kärnvapenfri värld. Den parlamentariska utfästelsen (Parliamentary Pledge) är ett åtagande för beslutsfattare, runt om i världen, som syftar till att arbeta för att respektive regering ska ansluta sig till avtalet. Därför efterfrågar vi nu stöd för att uppmuntra signeringen och ratificeringen av avtalet i Sverige och alla andra länder.

Vem kan skriva under?

Alla verksamma beslutsfattare på nationell, statlig och regional nivå samt politiker på lokal nivå.

Hur skriver jag under?

För att skriva under den parlamentariska utfästelsen, var god maila till info@icanw.org från en officiell mailadress eller ladda ner Parliamentary Pledge här. Fyll i och skicka in en skannad kopia till mailadressen ovan.

Läs mer om den parlamentariska utfästelsen här.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, är en global kampanj som idag finns i över 100 länder och som samlar nära 500 organisationer från hela världen under ett gemensamt mål – en kärnvapenfri värld. ICAN var drivkraften för uppstarten av förhandlingar om ett internationellt förbud mot kärnvapen och drev förbudsprocessen framåt. Ett kärnvapenförbud antogs i FN 2017 och ICAN tilldelades Nobels Fredspris i oktober 2017 för sina banbrytande insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld.

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig