Kärnvapenkonventionen – skuggutredning

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, och Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK, driver arbetet med FN:s kärnvapenkonvention genom sitt engagemang i ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 2017 års mottagare av Nobels Fredspris. IKFF och SLMK kommer att släppa en serie artiklar från internationella och svenska experter för att lyfta olika aspekter kring ett svenskt tillträde till kärnvapenkonventionen.

Bonnie Docherty, biträdande chef (associate director), International Human Rights Clinic, Harvard Law School

The treaty on the prohibition of nuclear weapons and its compatibility with Sweden’s security arrangements

Svensk sammanfattning: The treaty on the prohibition of nuclear weapons and its compatibility with Sweden’s security arrangements

Nuclear umbrella arrangements and the treaty on the prohibition of nuclear weapons

Stuart Casey-Maslen, professor i folkrätt, Pretoria universitet

The treaty on the prohibition of nuclear weapons: Implications for Sweden’s imports and exports of nuclear material and items

Svensk sammanfattning: The treaty on the prohibition of nuclear weapons: Implications for Sweden’s imports and exports of nuclear material and items

Treasa Dunworth, docent, Auckland universitet

Memorandum on the treaty on the prohibition of nuclear weapons

Svensk sammanfattning: Memorandum on the treaty on the prohibition of nuclear weapons

Eirini Giorgou, jurist, International Committee of the Red Cross (ICRC) 

Safeguards provisions in the treaty on the prohibition of nuclear weapons

Svensk sammanfattning: Safeguards provisions in the treaty on the prohibition of nuclear weapons

Peter Herby, chef för Petersburg Partnership, tidigare chef på International Committee of the Red Cross (ICRC) vapenenhet

Treaty on the Prohibition of Nuclear weapons: The role of meetings of states parties and review conferences

Svensk sammanfattning: Treaty on the Prohibition of Nuclear weapons: The role of meetings of states parties and review conferences

Rolf Ekèus, diplomat och tidigare nedrustningsambassadör 

Avskräckning – det största hindret mot kärnvapennedrustning

Hans Blix

Ratificering av FN:s förbud mot kärnvapen

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig