Påverka kärnvapenfrågan

Känner du också oro inför det ökade kärnvapenhotet? Det finns flera saker du kan göra för att påverka och verka för en kärnvapenfri värld.

ICAN:s stadsupprop – för att din stad ska ställning för FN:s kärnvapenförbud

Städer och orter kan hjälpa till att öka stödet för konventionen genom att ställa sig bakom ICAN:s stadsupprop. Läs mer här.

Vad ställer vi oss bakom? ICAN:s stadsupprop

”Vår stad är djupt oroad över det allvarliga hotet som kärnvapen utgör för samhällen över hela världen. Vi är fast övertygade om att våra invånare har rätt att bo i en värld som är fri från detta hot. Användning av kärnvapen, avsiktligt eller oavsiktligt, skulle få katastrofala, långtgående och långvariga följder för människor och miljö. Därför stöder vi konventionen om förbud mot kärnvapen och uppmanar vår regering att ansluta sig till det.”

Hur skriver man under?
Kommunfullmäktiges ordförande eller annan person som har rätt att representera kommunen ska skicka ett mail till info@icanw.org som anger att staden/orten har kommit överens om att godkänna ICAN:s stadsupprop. Lokala myndigheter i städer/orter i länder som ännu inte ratificerat fördraget om förbud mot kärnvapen kan ställa sig bakom. Om kommunfullmäktiges ordförande inte vill detta, kan du lägga fram ett medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i en kommun har rätt att lägga fram ett medborgarförslag (alltså även utländska medborgare och barn).

Lokal och global politik
Hur kan stadsuppropet drivas i Sverige på lokal nivå? Vilka hinder finns? Svenska läkare mot kärnvapen har skrivit ett PM där de förklarar kommuners befogenheter att verka i utrikespolitiska frågor.

Mailet som skickas till ICAN när beslut har tagits
info@icanw.org

Dear ICAN,

My name is [ditt namn] and I am the chairperson of the city council [byt ut om det är en annan person]. My city/town [namn på er stad/ort] in Sweden wish to sign the the Cities Appeal after a decision in the city council [byt ut om det inte beslutats i kommunfullmäktige].

Best regards, [ditt namn]

Förslag till ytterligare aktiviteter

  1. Skriv till regeringen: informera utrikesministern eller relevant tjänsteperson om att din stad har ställt sig bakom ICAN:s stadsupprop.
  2. Informera media: skicka ut ett pressmeddelande om att din stad har anslutit sig och uppmanar till regeringen att underteckna och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.
  3. Informera era invånare: sprid information eller gör en utställning om hotet från kärnvapen och globala ansträngningar för att eliminera detta hot.
  4. Se över era investeringar: se till att offentliga medel som administreras av din stad/ort inte investeras i företag som producerar kärnvapen. Läs mer: www.dontbankonthebomb.com.

Den parlamentariska utfästelsen

Uppmana dina politiker att skriva under ICAN:s parlamentariska utfästelse, det skapar press på partierna på nationell nivå att ta ställning. Utfästelsen (Parliamentary Pledge) är ett åtagande för beslutsfattare, runt om i världen, som syftar till att arbeta för att respektive regering ska ansluta sig till avtalet.

Mejl att skicka till din politiker

Hej [Namn],

Som du nog redan vet röstade 122 stater i FN den 7 juli 2017 för att anta konventionen om kärnvapenförbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW). Nästa steg är att alla stater ska skriva på och ratificera avtalet för att det ska träda i kraft som bindande internationell lag.

Kärnvapen har nu officiellt avvisats som skapare av säkerhet av det internationella samfundet. Det nya avtalet kategoriserar dessa avskyvärda vapen enligt samma juridiska grund som andra urskillningslösa och inhumana vapen, så som biologiska och kemiska vapen, antipersonella minor och klusterbomber.

Parlamentariker runt om i världen ställer sig bakom förbudet mot kärnvapen och uppmuntrar sina regeringar att signera avtalet. Ta ställning genom att gå med i ICAN:s parlamentariska utfästelse (Parlamentarian Pledge). Mer information finns bifogat.

Jag ser fram emot att få höra från er.

Med vänliga hälsningar,

[Namn]

Vem kan skriva under?
Alla verksamma beslutsfattare på nationell, statlig och regional nivå samt politiker på lokal nivå.

Hur skriver politiker under?
För att skriva under den parlamentariska utfästelsen, var god maila till info@icanw.org från en officiell mailadress eller ladda ner Parliamentary Pledge här. Fyll i och skicka in en skannad kopia till mailadressen ovan.

Läs mer om den parlamentariska utfästelsen här. På sidan finns även en svensk översättning av texten politikerna ställer sig bakom.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, är en global kampanj som idag finns i över 100 länder och som samlar nära 500 organisationer från hela världen under ett gemensamt mål – en kärnvapenfri värld. ICAN var drivkraften för uppstarten av förhandlingar om ett internationellt förbud mot kärnvapen och drev förbudsprocessen framåt. Ett kärnvapenförbud antogs i FN 2017 och ICAN tilldelades Nobels Fredspris i oktober 2017 för sina banbrytande insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld.

Lär dig mer och sprid din kunskap

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig