Påverka kärnvapenfrågan

Kärnvapen utgör ett oacceptabelt hot mot människor överallt. Därför röstade 122 länder, 7 juli 2017, för att anta konventionen om förbud mot kärnvapen. Alla regeringar kan nu ta ställning genom att underteckna och ratificera detta viktiga globala avtal som förbjuder användning, produktion och lagring av kärnvapen och som visar vägen till deras totala eliminering.

Om ICAN
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, är en global kampanj som idag finns i 103 länder och som samlar 532 organisationer från hela världen under ett gemensamt mål – en kärnvapenfri värld. ICAN var drivkraften för uppstarten av förhandlingar om ett internationellt förbud mot kärnvapen och drev förbudsprocessen framåt. Ett kärnvapenförbud antogs i FN 2017 och ICAN tilldelades Nobels Fredspris i oktober 2017 för sina banbrytande insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld. I Sverige drivs ICAN av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK).

ICAN City Appeal – för att din stad ska ställning för FN:s kärnvapenförbud

Städer och orter kan hjälpa till att öka stödet för konventionen genom att ställa sig bakom ICAN:s Cities Appeal. Läs mer här: http://nuclearban.org/cities

Vad ställer vi oss bakom? ICAN:s City Appeal på svenska

”Vår stad är djupt oroad över det allvarliga hotet som kärnvapen utgör för samhällen över hela världen. Vi är fast övertygade om att våra invånare har rätt att bo i en värld som är fri från detta hot. Användning av kärnvapen, avsiktligt eller oavsiktligt, skulle få katastrofala, långtgående och långvariga följder för människor och miljö. Därför stöder vi konventionen om förbud mot kärnvapen och uppmanar vår regering att ansluta sig till det.”

Hur skriver man under?
Kommunfullmäktiges ordförande eller annan person som har rätt att representera kommunen ska skicka ett mail till info@icanw.org som anger att staden/orten har kommit överens om att godkänna ICAN Cities Appeal. Lokala myndigheter i städer/orter i länder som ännu inte ratificerat fördraget om förbud mot kärnvapen kan ställa sig bakom. Om kommunfullmäktiges ordförande inte vill detta, kan du lägga fram ett medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i en kommun har rätt att lägga fram ett medborgarförslag (alltså även utländska medborgare och barn).

Exempelmejl på engelska
info@icanw.org

Dear ICAN,

My name is [ditt namn] and I am the chairperson of the city council [byt ut om det är en annan person]. My city/town [namn på er stad/ort] in Sweden wish to sign the the Cities Appeal after a decision in the city council [byt ut om det inte beslutats I kommunfullmäktige].

Best regards, [ditt namn]

Förslag till ytterligare aktiviteter

  1. Skriv till regeringen: informera utrikesministern eller relevant tjänsteperson om att din stad har ställt sig bakom ICAN:s Cities Appeal.
  2. Informera media: skicka ut ett pressmeddelande om att din stad har anslutit sig och uppmanar till regeringen att underteckna och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.
  3. Informera era invånare: sprid information eller gör en utställning om hotet från kärnvapen och globala ansträngningar för att eliminera detta hot.
  4. Se över era investeringar: se till att offentliga medel som administreras av din stad/ort inte investeras i företag som producerar kärnvapen. Läs mer: www.dontbankonthebomb.com.

Den parlamentariska utfästelsen

Uppmana dina politiker att skriva under ICAN:s parlamentariska utfästelse, det skapar press på partierna på nationell nivå att ta ställning. Utfästelsen (Parliamentary Pledge) är ett åtagande för beslutsfattare, runt om i världen, som syftar till att arbeta för att respektive regering ska ansluta sig till avtalet.

Mejl att skicka till din politiker

Hej [Namn],

Som du möjligen redan vet röstade 122 stater i FN den 7 juli 2017 för att anta konventionen om kärnvapenförbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW). Nästa steg är att alla stater ska skriva på och ratificera avtalet för att det ska träda i kraft som bindande internationell lag.

Kärnvapen har nu officiellt avvisats som skapare av säkerhet av det internationella samfundet. Det nya avtalet kategoriserar dessa avskyvärda vapen enligt samma juridiska grund som andra urskillningslösa och inhumana vapen, så som biologiska och kemiska vapen, antipersonella minor och klusterbomber.

Parlamentariker runt om i världen ställer sig bakom förbudet mot kärnvapen och uppmuntrar sina regeringar att signera avtalet. Ta ställning genom att gå med i ICAN:s parlamentariska utfästelse (Parlamentarian Pledge). Mer information finns bifogat.

Jag ser fram emot att få höra från er.

Med vänliga hälsningar,

[Namn]

Vem kan skriva under?

Alla verksamma beslutsfattare på nationell, statlig och regional nivå samt politiker på lokal nivå.

Hur skriver politiker under?

För att skriva under den parlamentariska utfästelsen, var god maila till info@icanw.org från en officiell mailadress eller ladda ner Parliamentary Pledge här. Fyll i och skicka in en skannad kopia till mailadressen ovan.

Läs mer om den parlamentariska utfästelsen här. På sidan finns även en svensk översättning av texten politikerna ställer sig bakom.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, är en global kampanj som idag finns i över 100 länder och som samlar nära 500 organisationer från hela världen under ett gemensamt mål – en kärnvapenfri värld. ICAN var drivkraften för uppstarten av förhandlingar om ett internationellt förbud mot kärnvapen och drev förbudsprocessen framåt. Ett kärnvapenförbud antogs i FN 2017 och ICAN tilldelades Nobels Fredspris i oktober 2017 för sina banbrytande insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld.

Information och material

Kampanjfilm: Förbjud kärnvapen

Folder: Förbjud kärnvapen

Kort fakta om kärnvapenförbudet

Lathund för svar på kritik mot kärnvapenkonventionen

I skuggan av makten

Initial analys av Lundins kärnvapenrapport

IKFF har, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, tagit fram en skuggutredning ”I skuggan av makten” med internationella och svenska experter för att lyfta olika aspekter kring ett svenskt tillträde till kärnvapenkonventionen. Här hittar du både de ordinarie texterna på engelska och svenska sammanfattningar.

Inför valet 2018 tog vi fram en checklista för dig som vill engagera dig i frågan men som lika gärna kan användas i mötet med lokala politiker nu efter valet. Ladda ner checklistan.

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig