Påverka kärnvapenfrågan

Inför valet 2018 tog vi fram en checklista för dig som vill engagera dig i frågan men som lika gärna kan användas i mötet med lokala politiker nu efter valet. Ladda ner checklistan.

Information och material

Kampanjfilm: Förbjud kärnvapen

Folder: Förbjud kärnvapen

Kort fakta om kärnvapenförbudet

Lathund för svar på kritik mot kärnvapenkonventionen

I skuggan av makten

Initial analys av Lundins kärnvapenrapport

I skuggan av makten

IKFF har, tillsammans med Svenska Läkare mot Kärnvapen, tagit fram en skuggutredning ”I skuggan av makten” med internationella och svenska experter för att lyfta olika aspekter kring ett svenskt tillträde till kärnvapenkonventionen. Här hittar du både de ordinarie texterna på engelska och svenska sammanfattningar.

Den parlamentariska utfästelsen

Uppmana dina politiker att skriva under ICAN:s parlamentariska utfästelse, det skapar press på partierna på nationell nivå att ta ställning. Utfästelsen (Parliamentary Pledge) är ett åtagande för beslutsfattare, runt om i världen, som syftar till att arbeta för att respektive regering ska ansluta sig till avtalet.

Mejl att skicka till din politiker

Hej [Namn],

Som du möjligen redan vet röstade 122 stater i FN den 7 juli 2017 för att anta konventionen om kärnvapenförbud (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW). Nästa steg är att alla stater ska skriva på och ratificera avtalet för att det ska träda i kraft som bindande internationell lag.

Kärnvapen har nu officiellt avvisats som skapare av säkerhet av det internationella samfundet. Det nya avtalet kategoriserar dessa avskyvärda vapen enligt samma juridiska grund som andra urskillningslösa och inhumana vapen, så som biologiska och kemiska vapen, antipersonella minor och klusterbomber.

Parlamentariker runt om i världen ställer sig bakom förbudet mot kärnvapen och uppmuntrar sina regeringar att signera avtalet. Ta ställning genom att gå med i ICAN:s parlamentariska utfästelse (Parlamentarian Pledge). Mer information finns bifogat.

Jag ser fram emot att få höra från er.

Med vänliga hälsningar,

[Namn]

Vem kan skriva under?

Alla verksamma beslutsfattare på nationell, statlig och regional nivå samt politiker på lokal nivå.

Hur skriver politiker under?

För att skriva under den parlamentariska utfästelsen, var god maila till info@icanw.org från en officiell mailadress eller ladda ner Parliamentary Pledge här. Fyll i och skicka in en skannad kopia till mailadressen ovan.

Läs mer om den parlamentariska utfästelsen här. På sidan finns även en svensk översättning av texten politikerna ställer sig bakom.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, är en global kampanj som idag finns i över 100 länder och som samlar nära 500 organisationer från hela världen under ett gemensamt mål – en kärnvapenfri värld. ICAN var drivkraften för uppstarten av förhandlingar om ett internationellt förbud mot kärnvapen och drev förbudsprocessen framåt. Ett kärnvapenförbud antogs i FN 2017 och ICAN tilldelades Nobels Fredspris i oktober 2017 för sina banbrytande insatser i arbetet för en kärnvapenfri värld.

 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig