SMÅ OCH LÄTTA VAPEN

Små och lätta vapen förkortas ofta SALW efter det engelska begreppet ”small arms and light weapons”. Det är en bred kategori som samlar olika civila och militära skjutvapen och tillhörande ammunition som en eller ett fåtal personer kan bära och hantera. SALW kan delas in i olika underkategorier: 1) små vapen som pistoler, revolvrar och lätta maskingevär, 2) lätta vapen som granatgevär, pansarvärnsvapen, bärbara luftvärnssystem och vissa granatkastare, 3) samt ammunition och handgranater, landminor och sprängämnen.

Människor över hela världen utsätts varje dag för väpnat våld som begås med små och lätta vapen. Våldet leder till död och lidande och hindrar utveckling. Enligt organisationen Oxfam är den ekonomiska kostnaden för väpnat våld i Afrika cirka 18 miljarder US dollar per år. Hur skulle världen se ut om sådana summor användes för att stoppa vapensmuggling, arbeta mot vapennormer, och genomföra konkreta program för nedrustning och säkrare hantering av vapenförråd?

IKFF ser nedrustning och bättre vapenkontroll som en förutsättning för att förebygga konflikter och bygga hållbar fred och jämlikhet. I vårt arbete belyser vi hur vapenspridning hindrar människors åtnjutande av civila, politiska, sociala och ekonomiska rättigheter på olika sätt beroende på normer och strukturer kring kön och sexualitet.

IKFF arbetar aktivt med att bevaka och informera om genomförandet av avtal och program för att stoppa spridningen av små och lätta vapen. Bland dessa finns exempelvis det globala vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty (ATT), FN:s handlingsprogram för att motverka den illegala spridningen av små och lätta vapen (United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects) samt säkerhetsrådets resolutioner på temat. Vi arbetar även för implementering av mål 16 i Agenda 2030, där undermål 16.1 och 16.4 belyser vikten av att motverka väpnat våld och illegal vapenhandel. Genom vårt samarbete med våra systersektioner i konflikt- och postkonfliktländer utbyter vi information, erfarenheter och rekommendationer för hur spridningen av små och lätta vapen kan hindras.

Läs Grejen med små och lätta vapen här.

IKFF:s internationella nedrustningsprogram Reaching Critical Will har samlat information, uttalanden och analyser om små och lätta vapen här.

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig