Vapenexport

Sveriges har på senare år ökat exporten av vapen (eller krigsmateriel som det heter i lagar och regelverk) till odemokratiska länder. Sverige har beväpnat regimer som Saudiarabien, Bahrain, Indonesien, Filippinerna, Turkiet och Thailand. Detta innebär att ofta odefinierade försvars- och säkerhetspolitiska eller ekonomiska intressen går före respekten för mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors mänskliga rättigheter. Det är oacceptabelt. IKFF arbetar för att Sverige ska anta skarpare regler som förbjuder vapenexport till länder som inte respekterar mänskliga rättigheter.

Frågan om vapenexport har också att göra med hur resurser fördelas. Sverige säljer vapen till länder som lägger mycket pengar på militära utgifter men prioriterar ned flickors och kvinnors säkerhet genom att till exempel inte lägga tillräckliga resurser på sjukvård och utbildning.

Utifrån ett riksdagsbeslut tillsattes år 2012 en vapenexportutredning i riksdagen, Krigsmaterielexportöversynskommittén (Kex), med politiker och tjänstemän. Utredningens uppdrag var bland annat att föreslå skarpare regler för svensk vapenexport gentemot odemokratiska stater. Utredningens förslag kom i juni 2015.

IKFF arbetade gentemot utredningen för att förslagen skulle bli så skarpa som möjligt, både vad gäller regler för vapenexport och i fråga om insyn i hur besluten fattas. Vi skrev tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen ett omfattande remissvar till utredningens förslag, som även undertecknades av Kristna Fredsrörelsen. Remissvaret finns här. Regeringen lade i juli 2017 fram en proposition till riksdagen om ett nytt svenskt regelverk för vapenexport.

Den 28 februari 2018 antogs förslaget om skärpt regelverk för svensk vapenexport. Men betyder ett skärpt regelverk att vi verkligen får ett slut på vapenexporten till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter? Vi skrev på Svenska Dagbladet tillsammans med Svenska Freds, Amnesty International Sverige, Kristna Fredsrörelsen och Diakonia om det nya regelverket.

Lästips! 

Blogg: Att utamana vapenexporten är att utmana patriarkatet

 

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig