« »

Val 2018: 51 organisationer lanserar #hjärtavärlden

2018-04-11

I en tid då tongångarna är hårda och nationalistiska väljer vi att #hjärtavärlden. Vi vill visa att vi är många som tycker att några av valets viktigaste frågor handlar om människors grundläggande rättigheter och ansvar för vår miljö. När människors lika värde ifrågasätts försvarar vi de gemensamma överenskommelser som världens länder har lovat att leva upp till för att skapa en bättre värld.

Politiska beslut som tas i Sverige påverkar människor i andra länder och det som händer i andra länder påverkar oss. Vi är många som tycker att världen har en plats i valrörelsen.

I valmanifestet #hjärtavärlden framförs flera krav på hur den globala utvecklingspolitiken ska utformas efter valet i höst. Till exempel kräver #hjärtavärlden att politiker:

  • Står upp för människors rätt att organisera sig
  • För en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
  • Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
  • För en verkligt feministisk utrikespolitik
  • Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd
  • För en human migrations- och flyktingpolitik

Idag lanserar vi 51 organisationer inom svenskt civilsamhälle det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Sammanlagt engagerar organisationerna hundratusentals medlemmar.

Sätt press på politiker genom att dela vårt valmanifest #Hjärtavärlden.

TAGS →
 

© 2015 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | webbansvarig