Världens fattiga största förlorare i vårbudgeten - IKFF
Hem » Biståndspolitik » Världens fattiga största förlorare i vårbudgeten

Världens fattiga största förlorare i vårbudgeten

Regeringen har beslutat att ta 9,2 miljarder kronor från biståndsbudgeten för att täcka kostnader i samband med flyktingmottagande från Ukraina. Det gör Sverige till största mottagarland av det egna biståndet. Med råge tas nu mer pengar ur den svenska biståndsbudgeten till mottagandeverksamhet i Sverige än det sammanlagda biståndet till de tio största samarbetsländerna i svenskt bistånd.

Beslutet om avräkningar har jäktats fram utan tillräckliga prognoser från berörda myndigheter, och utan att ta andra alternativ eller de katastrofala konsekvenserna i beaktande. Med tanke på Riksgäldens senaste prognos om ett oväntat starkt budgetsaldo och ett förväntat budgetöverskott på 139 miljarder kronor behöver Sverige inte välja mellan solidaritet med flyktingar från Ukraina och solidaritet med människor i fattigdom och utsatthet i andra delar av världen.

Concord Sverige är en plattform som samlar 81 organisationer som IKFF är med i. Läs uttalandet i sin helhet på Concords hemsida.

Relaterade artiklar