Varningen: Domedagen fortsatt 90 sekunder från midnatt - IKFF
Hem » Nedrustning » Kärnvapen » Varningen: Domedagen fortsatt 90 sekunder från midnatt

Varningen: Domedagen fortsatt 90 sekunder från midnatt

Varje år ställer Bulletin of Atomic Scientists, grundad av Albert Einstein, den så kallade Domedagsklockan som en symbol för hur nära världen befinner sig från midnatt, alltså domedagen. I år står klockan, precis som förra året, på 90 sekunder, vilket då var det närmsta midnatt den någonsin varit. Längst från midnatt stod klockan efter kalla kriget, då 17 minuter. Fokus är på risken för kärnvapenanvändning, men även global uppvärmning, desinformation och nya teknologier. Gemensamt är att dessa hot är skapade av människor.

Att klockan står på samma siffra som förra året är ingen indikator på stabilitet skriver Bulletin of the Atomic Scientists i sitt pressmeddelande och nämner krig, flerdimensionella kärnvapenhot, misslyckanden med att ta itu med klimatkrisen, biologiska hot och artificiell intelligens.

Kärnvapenhotet är bland annat kopplat till Rysslands invasion av Ukraina, att Ryssland har dragit sig ur NEW START-avtalet och Provstoppsavtalet men även Kinas, USA:s och Rysslands investeringar i kärnvapen, samt Israels krig i Gaza som riskerar att hota stabiliteten i regionen.

Att kärnvapenstaterna inte har uppfyllt sina åtaganden enligt internationella avtal om nedrustning utgör en av huvudorsakerna till den osäkerhet som världen står inför idag. Det är ett aktivt beslut som kärnvapenstaterna har tagit. Kärnvapen behöver kontinuerligt underhåll, vilket kräver betydande investeringar i pengar, material och personal, samt påverkanskampanjer för att legitimera deras existens. Så länge kärnvapen finns i världen, kvarstår risken att de kan användas – antingen avsiktligt eller av misstag.

I samtalet om de stora utmaningar vi står inför lyfter Alex Glaser, docent vid Princeton University, FN:s kärnvapenförbud (TPNW) som en ljuspunkt som kan vinna momentum, inte minst i Europa, de kommande åren.

Kärnvapenförbudet är en ljuspunkt.

Alex Glaser, docent vid Princeton University

Bulletinen varnar även för den militära användningen av AI som accelererar där dödliga autonoma vapen (mördarrobotar), som identifierar och attackerar mål utan mänsklig inblandning ses som särskilt oroande. Det största hotet är om AI kopplas till kärnvapen då det ”skulle faktiskt kunna utgöra ett direkt existentiellt hot mot mänskligheten.” IKFF arbetar inom den globala kampanjen Stop Killer Robots som kräver ett internationellt förbud mot mördarrobotar.

”Klockan kan vridas tillbaka, men regeringar och människor måste vidta brådskande åtgärder.”

Bulletin of Atomic Scientists uttalande

Klockan markerar tydligt världens utmaningar, och det finns ingen anledning att undvika handling. För att justera visarna på domedagsklockan bort från midnatt krävs att världen främjar nedrustning, jämställdhet, demokrati, rättvisa och mänsklig säkerhet. Dessa är inte bara övergripande mål, utan också praktiska metoder för förändring. Det utgör opposition mot de krafter som drar tiden närmare sitt slut.

Två enkla saker Sverige kan göra: Skriv under FN:s kärnvapenförbud och driv på för ett internationellt förbud mot mördarrobotar.

Var med och dra tillbaka klockan – bli medlem!

Relaterade artiklar