Feministisk säkerhetspolitik - IKFF
Hem » Vårt arbete » Feministisk säkerhetspolitik

Nästan allt arbete som IKFF gör kan beskrivas som feministisk säkerhetspolitik. Det handlar om att använda feministiska perspektiv och praktiker för att utmana den traditionella synen på säkerhetspolitik, och skapa alternativ för hur den borde se ut istället.

Traditionell säkerhetspolitik, eller nationell säkerhet, bygger på att skydda en nation från yttre angrepp, ofta med militära medel. Det osynliggör att mycket av den osäkerhet som drabbar människor varje dag inte alls kommer från yttre angrepp, och ibland till och med orsakas av den egna regimen eller de militära styrkorna inom landet.

En feministisk säkerhetspolitik har mänsklig säkerhet som utgångspunkt. Det innebär att fokusera på vad som skapar säkerhet, eller osäkerhet, för människor istället för stater. Då blir bilden mycket bredare och inkluderar ofta saker som mat på bordet, rent vatten, boende, närhet till vänner och familj, frånvaro av våld och förtryck, och en känsla av trygghet inför framtiden. Inget av detta kan militära medel skapa.

Inom vårt arbete med feministisk säkerhetspolitik ryms bland annat konfliktförebyggande, Kvinnor, fred och säkerhetsagendan och civilsamhällets demokratiska utrymme. Läs mer om varje område under respektive flik.

Nedrustning, antimilitarism och internationellt samarbete är också viktiga delar av en feministisk säkerhetspolitik. Du kan läsa mer om vårt arbete inom dessa områden under Vårt arbete.

Sidknapp för kvinnor, fred och säkerhet
Sidknapp för konfliktförebyggande
Sidknapp för civilsamhällets utrymme