Civilsamhällets utrymme - IKFF
Hem » Vårt arbete » Feministisk säkerhetspolitik » Civilsamhällets utrymme

Ett starkt civilsamhälle är avgörande för att främja och försvara demokrati och mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors rättigheter, och för att granska makten och utkräva ansvar.

För marginaliserade grupper, som ofta utesluts från maktens rum, har organisering i folkrörelser och föreningar varit särskilt viktigt för att göra sina röster hörda. De som har makt ger inte gärna ifrån sig den frivilligt och är sällan de som driver samhällsförändringen framåt. Det var inte män som ledde kampen förs kvinnors rösträtt, det var inte vita som såg till att apartheid avskaffades i Sydafrika och det är inte oljebolagen som kommer att stoppa klimatförändringarna. Civilsamhället har dessutom en avgörande roll i genomförandet av politik och internationella överenskommelser, som exempelvis Parisavtalet eller Agenda 2030.

Det senaste årtiondet har icke-demokratiska krafter återigen fått allt mer inflytande i många länder och allt fler auktoritära ledare har tagit makten. Detta har lett till inskränkningar av civilsamhällets utrymme att verka, vilket får stora konsekvenser för demokrati och mänskliga rättigheter.

Det krympande demokratiska utrymmet, även kallat shrinking space, innebär att det blir svårare och farligare att stå upp för grundläggande demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Både själva principerna och människorna som värnar om dessa är under attack och utsätts för hot, hat och våld.

IKFF arbetar för ett stärkt civilsamhälle genom att informera om civilsamhällets villkor, stötta kvinnors organisering i Sverige och globalt, utveckla policyrekommendationer och granska Sveriges politik på området. Vi arbetar tillsammans med andra organisationer inom bl.a. Concord Sverige.

Lär dig mer

Ge plats! En guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället

Guiden ska fungera som ett stöd till ambassader i deras relationsbygge med lokala civilsamhällesorganisationer, och innehåller konkreta tips för att genomföra inkluderande, säkra och meningsfulla möten, såväl fysiska som digitala. Vi vill också uppmana utrikesdepartementet att ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner för utlandsmyndigheternas relationer med lokala civilsamhällen – och säkerställa att dessa efterlevs.

Publikationen har tagits fram av medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme. Från år 2022.

Ladda ner

Grejen med demokratiskt utrymme

Det senaste årtiondet har icke-demokratiska krafter återigen fått allt mer inflytande i många länder och allt fler auktoritära ledare har tagit makten. Ofta sker förskjutningar i ett samhälle stegvis. Detta gör att det inte alltid lätt att urskilja vad som ingår i ett krympande demokratiskt utrymme. Ofta utnyttjar stater kriser för att stifta nya lagar som inskränker grundläggande rättigheter, det har exempelvis synliggjorts i hanteringen av Covid-19. Genom att lära sig mer om detta fenomen kan det bli lättare att upptäcka när utrymmet krymper. Innehåller diskussionsfrågor.

Ladda ner Grejen med demokratiskt utrymme (2020)

Tag plats!

Det demokratiska samhället hotas och civilsamhällets utrymme inskränks i allt fler länder. Auktoritära krafter och makthavare som vill göra det svårare för civilsamhällets aktörer att verka självständigt och driva förändring vinner mark. Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter, miljö och klimat får svårare att organisera sig. De som redan lever under förtryck och diskriminering trycks tillbaka allt hårdare. Begränsningarna av civilsamhällets handlingsutrymme utgör ett brott mot mänskliga rättigheter och demokratiska principer, samtidigt som de omöjliggör uppfyllandet av Agenda 2030.

Ladda ner Tag plats! (2021)

Organisering i pandemins spår

År 2020 kommer inte enbart att bli ihågkommet som året då Coronapandemin svepte över världen. 2020 kommer också att gå till historieböckerna som demonstrationernas år. Från Thailand och Hong-Kong, via polen och belarus, USA, Colombia, Peru, Nigeria, Etiopen och många, många fler. Människor världen över har ställt sig upp, gått samman, trotsat restriktioner och krävt ar krävt jämställdhet och demokrati.

Ladda ner Fred&Frihet nr 4 2020

Ett eget rum – det demokratiska utrymmet krymper

Vad händer när det demokratiska utrymmet krymper? Hur gör civilsamhället motstånd? Det fjärde och sista numret av Fred&Frihet 2019 handlar om just detta, att skapa sig ett eget rum när stater världen över inskränker rättigheter och handlingsutrymmet för civilsamhället på olika sätt. Kvinnor har alltid varit begränsade, kanske är det också därför de effektivt hittar nya vägar för att fortsätta bedriva sin aktivism.

Ladda ner Fred&Frihet nr 4 2019

Läs mer