Colombia - IKFF

Colombia har befunnit sig i väpnad konflikt i mer än 50 år mellan regeringen, guerillarörelser och paramilitära grupper. 2012 inleddes fredsförhandlingar mellan regeringen och landets största väpnade guerillarörelse FARC. 2016 stod ett fredsavtal klart efter en lång kamp.

IKFF Colombia har aktivt deltagit i fredsprocessen för att kvinnors deltagande i förhandlingarna och för att kvinnors rättigheter skulle finnas med i avtalet, vilket efter hårt arbete lyckades. Men de också är medvetna om att ett påskrivet papper inte betyder fred. Det är snarare nu det hårda arbetet med att implementera avtalet och bygga fred börjar, och det kommer ta lång tid. Då alla väpnade grupper inte är en del av avtalet fortsätter våld och oroligheter i flera delar av landet.

IKFF Colombia (LIMPAL) grundades 1997 och en stor del av deras arbete fokuserar på att öka kvinnors deltagande i samhället och öka kvinnors kunskaper om sina rättigheter. IKFF Sverige har ett samarbetet med IKFF Colombia sen långt tid tillbaka vilket stärktes 2013 tack vare Forum Syds utvecklingsprojekt. Vi bedriver fortfarande projekt med IKFF Colombia som syftar till att stärka sektionens lokala och nationella arbete främst i Bogotà och Cartagena.

IKFF Colombia utbildar kvinnor till att bli så kallade ”Mujeres Lideresas” – kvinnor som vet sina rättigheter och kan föra kunskapen vidare till andra. Alla ”Mujeres Lideresas” är internflyktingar som tvingats fly från sina byar som med våld tagits över av antingen gerillagrupper eller paramilitärer. De ofta är utstötta och föraktade i övriga samhället. Tack vare IKFF Colombia har många kvinnor själva startat egna organisationer i sina byar och arrangerar där lokala möten för att föra kunskapen vidare.

IKFF Colombias nationella påverkansarbete, som främst sker från sektionens kontor i Bogotá, har varit särskilt viktigt i och med fredsförhandlingarna. Genom nätverket ”Coalition 1325” som IKFF Colombia var med och startade, driver de kravet att regeringen ska anta en nationell handlingsplan för FN:s agenda om kvinnor, fred och säkerhet.

I Colombia finns det bra lagstiftning när det kommer till kvinnors rättigheter och kvinnors politiskt deltagande. Men de brister i implementeringen, särskilt när det kommer till kvinnor från marginaliserade samhällen. Det patriarkala systemet och machokulturen ser vår systersektion i Colombia som det största hindret för kvinnors politiska deltagande.

IKFF Colombia har sitt huvudsäte i Bogotá men arbetar även i Meta och Bolívar.

Läs mer