Nedrustning - IKFF
Hem » Vårt arbete » Nedrustning

Nedrustning bygger fred och säkerhet. Nedrustning innebär att avveckla vapen och militär kapacitet, och på så sätt skapa utrymme och resurser för fredlig konfliktlösning.

Nedrustning kan ske inom ett land, genom minskad militär och mindre vapen i samhället som helhet. IKFF arbetar för nedrustning i Sverige, genom att ifrågasätta militära utgifter och förespråka investeringar i samhället både i Sverige och i omvärlden, som istället stärker mänsklig säkerhet och demokrati.

Specifika vapenslag regleras ofta även i internationell rätt genom olika avtal som stater ingår, där de förbinder sig gentemot varandra att inte inneha en viss typ av vapen. Exempelvis biologiska och kemiska vapen, landminor och klusterammunition är förbjudna genom internationellt förhandlade avtal. Sedan år 2013 finns också för första gången ett globalt vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty (ATT) som sätter upp gemensamma regler för vapenförsäljning och bland annat inte tillåter att vapen säljs om det finns risk att de används för att begå grovt genusbaserat våld.

IKFF har arbetat med nedrustning sedan vårt bildande år 1915 och varit med och drivit på förhandlingar om nedrustning genom historien. Utöver ATT har vi nu senast arbetat genom kampanjerna ICAN, som mottog Nobels fredspris år 2017 för arbetet med kärnvapenförbudet som trädde i kraft år 2021, och Campaign to Stop Killer Robots, som arbetar för att inleda förhandlingar om att förbjuda mördarrobotar. Läs mer om varje arbetsområde under länkarna nedan.

Sidknapp för kärnvapen
Sidknapp för mördarrobotar
Sidknapp för vapenexport
Sidknapp för små och lätta vapen

Läs mer