Vi bildar arbetsgrupp för fred och miljö – välkommen! - IKFF
Hem » Klimat/miljö » Vi bildar arbetsgrupp för fred och miljö – välkommen!

Vi bildar arbetsgrupp för fred och miljö – välkommen!

Runt om i Sverige växer oron för klimatet. För att lindra konsekvenserna är det nödvändigt att ställa om och med försiktighet vårda de ändliga naturresurser som vi har. Konflikter riskerar att växa på grund av ökad konkurrens mellan samhällen, stater och företag om bland annat kontroll över vatten.

Brist på rent vatten är ett säkerhetspolitiskt hot. Trots det tas inte frågan på allvar av våra makthavare. I många år har vi uttryckt oro över att Försvarsmakten, genom sina militärövningar, tillåts att förorena till exempel Vättern, som är en vattentäkt för närmare en kvarts miljon människor. I början av 2019 gav Mark- och miljödomstolen ett yttrande om att regeringen ska avslå de överklaganden som gjorts kring flygskjutövningarna över Vättern. Istället tillstyrker de att Försvarsmakten ska få avfyra 69 000 skott och 150 övningsraketer varje år.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet ser en stark koppling mellan militarism och miljöförstöring. Vi kan aldrig acceptera att militära och kommersiella intressen tillåts stå över skyddet av miljö och människors framtid.

Engagera dig i arbetsgrupp för fred och miljö

På kongressen i april antogs ett uttalande om militarism, klimat och miljö. Det beslutades även att om att ett av delmålen under konfliktförebyggande i vår verksamhetsplan den kommande kongressperioden (2019-2021) ska vara att: IKFF har synliggjort kopplingen mellan militarism och miljöförstöring.

Vi startar nu en arbetsgrupp för arbetet med fred, miljö och klimat. Arbetet kommer att ske digitalt så du kan bo var som helst.
Ett första onlinemöte kommer att hållas den 28/5 kl: 18

Vill du engagera dig? Kontakta styrelseledamot Felicia Johansson på johanssonfeli(a)gmail.com

Vad kommer gruppen att göra?

 • Samla in och sammanställa information kring:
  • konflikt, miljö och klimat
  • Försvarsmaktens påverkan på människor och miljö runt om i landet
  • lokala grupper som redan är organiserade i frågan
 • Diskutera och ge förslag på hur:
  • informationen ska spridas till medlemmar och allmänhet
  • vi kan driva frågan politiskt på lokal, regional och nationell nivå
  • vi kan engagera medlemmar och andra i arbetet

Andra förslag är varmt välkomna!

Relaterade artiklar