Vi fördömer våldet i Nigeria och står i solidaritet med vår systersektion i landet - IKFF
Hem » Systersektioner » Nigeria » Vi fördömer våldet i Nigeria och står i solidaritet med vår systersektion i landet

Vi fördömer våldet i Nigeria och står i solidaritet med vår systersektion i landet

Förra veckan dödades 86 människor, 6 personer skadades och 50 hus förstördes i stridigheter mellan boskapsskötare och jordbrukare i delstaten Plateau i centrala Nigeria.

Medan säkerhetsrådet är tysta i frågan fördömer IKFF Nigeria och nätverket Women’s Situation Room Nigeria [1], våldet och dödandet. De bjuder in kvinnor över hela landet att stödja arbetet för fred. Imorgon den 3 juli anordnas en fredlig manifestation i alla Nigerias 36 delstater där de bland annat kräver att den nigerianska regeringen ska:

  1. vidta proaktiva åtgärder och stoppa dödandet,
  2. inrätta en kommission för att utreda dödandet,
  3. hålla förövarna ansvariga och,
  4. ge stöd till offren.

IKFF Sverige uppmanar den svenska regeringen, som idag påbörjar sitt månadslånga ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd, att sätta frågan på agendan. Vidare uppmanar vi till att Sverige använder sina bilaterala diplomatiska kanaler för att kräva att den nigerianska regeringen arbetar för att lösa konflikten med fredliga medel samt arbetar konfliktförebyggande och motverkar straffriheten i landet.

Vi står i solidaritet med de drabbade och med vår systersektion i Nigeria i deras strävan för fred i landet.

Bakgrund till konflikten i Plateau State:

Under de senaste årtiondena har spänningen och våldet ökat i Plateau State.Sedan 2001 har olika grupper använt sig av våld för att ge uttryck åt politiska och ekonomiska orättvisor. Stridigheterna har uppkommit i samband med markrättigheter, tillgång till ekonomiska resurser och politisk representation.

Mellan boskapsskötare och de bofasta jordbrukarna förekommer spänningar i relation till vem som äger rättigheterna till betesmark i regionen. Stor torka i området har därtill bidragit till att konflikten eskalerat då boskapsskötare och deras boskap har rört sig söderut i försök att hitta nya betesmarker. Våldet utförs vanligtvis inte av organiserade militanta grupper med tydliga strukturer, snarare går våldet i vågor där olika individer deltar vid olika tillfällen.

Till en början var konflikten inte av en religiös natur. Dock har religiösa identiteter gradvis tagit över, då den till största delen jordbrukare är kristna och boskapsskötare muslimer.  Därmed är den allmänna bilden av konflikten ofta att det handlar om religiösa och etniska spänningar. Detta har dock ifrågasatts då andra menar att grundorsaken till konflikten snarare är konkurrens om knappa resurser.

Könsdimension av konflikten:

81 % av jordbrukare i Nigeria är kvinnor enligt Voices for Food Security (VFS). Att det finns en könsdimension av konflikten är därmed tydligt. Den omedelbara inverkan av våldet är bland annat trauma, förlust av ekonomisk försörjning, livsmedelssäkerhet, tillgång till vård, en ökning av kvinnors och flickors utsatthet och andra brott som särskilt drabbar kvinnor, exempelvis sexualiserat våld.Under en av IKFF Nigerias undersökningar i staten Enugu intervjuades kvinnor som berättade att de övergav jordbruket till följd av våldet och den straffrihet som följer, vilket leder till ekonomiska förluster och känslor av osäkerhet.

IKFF Nigeria har bland annat uppmanat FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) att ta upp situationen. I juli 2017 gav CEDAW en rekommendation till den nigerianska regeringen: “Protect women and girls who are disproportionately affected by conflicts and attacks by Fulani herdsmen, and ensure that perpetrators of such attacks, including gender-based violence, are arrested, prosecuted and punished with appropriate sanctions” (CEDAW/C/NGA/CO/7-8)


[1] Women’s Situation Room är ett projekt som ämnar att öka kvinnors deltagande i freds -och konfliktförebyggande processer samt att motverka våld och konflikter i samband med politiska val. Women’s Situation Room Nigeria startade 2015 och leds av IKFF Nigeria.

Relaterade artiklar