Vi välkomnar IKFF Afghanistan! - IKFF
Hem » Systersektioner » Afghanistan » Vi välkomnar IKFF Afghanistan!

Vi välkomnar IKFF Afghanistan!

IKFF Afghanistan arbetar för inkluderingen av afghanska kvinnor i fredsbyggande program och ge dem en aktiv roll.

2001 fanns en viss positiv utveckling för kvinnors rättigheter och deltagande i Afghanistan. Men på grund av låg kapacitet och ett begränsat antal organisationer som arbetar för kvinnor i landet, är dagens situation fortfarande mycket allvarlig.

De senaste åren har IKFF blomstrat i Mellanöstern och IKFF Afghanistans bildande kommer i en tid av stor expansion för IKFF i området.

Ordförande för IKFF Afghanistan, Jamila Afghani, kommenterar:

Vilken var den största anledningen att bli en del av IKFF?

– Afghanistan har gått igenom många årtionden av krig och har varit en konfliktzon i många år. Kvinnor har alltid varit offer för dessa krig och har lidit både fysiskt och mentalt. Det finns ett stort behov av fred och frihet, eftersom det är fred och frihet som kan läka såren från alla år av konflikt.

På vilka sätt tror du att IKFF Afghanistan kan göra en skillnad i att adressera grundorsakerna till våld runt om i landet?

– Kvinnor har alltid behandlats som ett andra kön och de har inte haft en roll i samhället och i fredsskapande fram tills nu. Men nu finns det nya förhoppningar inför framtiden kring utvecklingen av demokrati och stöd från det internationella samfundet att stärka kvinnor banar väg för kvinnor i morgondagens Afghanistan, där IKFF Afghanistan kommer ha en stark närvaro och bidra till kvinnors roll i fredsprocessen.

Vilka svårigheter har ni mött fram tills nu och vilka motgångar tror du IKFF Afghanistan kommer uppleva i framtiden?

– En av de största utmaningarna det afghanska folket generellt möter är den osäkerhet och de traditionella och kulturella barriärer som hindrar kvinnor från att involvera sig i fredsprocessen och i aktivism. Men IKFF Afghanistan är starkt övertygade om att vår kamp kommer resultera i positiva förändringar.

Vilka är IKFF Afghanistans huvudsakliga mål för det kommande året och vad hoppas ni kunna uppnå?

– Vårt huvudmål är att som fredsaktörer arbeta för Afghanistan och ge kvinnor en roll i utveckling, frihet och välstånd för att kunna bli aktiva och konstruktiva medlemmar av den globala rörelsen för fred och frihet.

Läs originaltexten på WILPFs hemsida.

Relaterade artiklar