8–20 augusti: Cykla för freden och klimatet!

IKFF:s klimat- och miljögrupp genomför en manifestation för freden och klimatet genom att cykla mellan kommuner i Skåne mellan den 8/8–20/8. 

Två av de största hoten mot livet på vår planet är idag klimatkrisen och kärnvapnen. Nu måste många röster höjas för att vi ska klara dessa hot!

Vi kommer att cykla under parollen ”Fred på jorden – Fred med jorden”. Varaktig fred och en omställning för klimatet är varandras förutsättningar. Utan fred klarar vi inte klimatkrisen – klarar vi inte klimatkrisen blir det ingen varaktig fred. Dagens hot mot vår överlevnad kan inte hanteras militärt. 

Vill du också uppmärksamma kopplingarna mellan fred och klimat? Cykla med oss – för fred på jorden och fred med jorden! 

Om cykelresan 

Vi kommer att cykla mellan ett antal kommuner i Skåne och planerar att tala med politiska representanter och hålla allmänna möten och aktiviteter under parollen ”Fred på jorden – Fred med jorden”. 

Vi startar i Simrishamn söndagen den 8 augusti och cyklar sedan vidare till Ystad, Trelleborg, Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Höganäs och når Ängelholm den 20 augusti. Mer information om samlingsplatser, tider och aktiviteter kommer på IKFF Malmö/Lund-kretsens Facebooksida. Här hittar du Facebookeventet, med information om städer och datum.

Cykla med oss den sträcka som passar dig eller slut upp på våra möten! Bor du i någon av städerna och vill hjälpa till att koordinera aktiviteter där? Hör av dig till oss! 

Fred på jorden – Fred med jorden, varför vi uppmärksammar detta

Nu pågår en förödande militär upprustning för ofantliga summor – både i Sverige och internationellt. Kostnader som borde användas i det globala arbetet för klimatet, miljön och alla människors rätt till social och mänsklig säkerhet. 

Militär verksamhet, såväl övningar som krig skadar inte bara människor, utan även miljön, klimatet och livsvillkoren för allt levande. Trots detta är militärmakten den enda verksamheten som inte behöver redovisa sin klimatpåverkan (se Frikortet – En granskning av försvarets klimatarbete, Svenska Freds 2020). 

Klarar vi inte att lösa klimatkrisen i tid kommer antalet konflikter och krig att öka – konflikter om jordens resurser, som odlingsbar mark och vatten. Många människor har redan tvingats på flykt på grund av klimatförändringarna – och ännu fler om vi inte gör något nu!

Cykelresan kommer särskilt att uppmärksamma FN:s kärnvapenförbud som trädde i kraft i januari 2021. Kärnvapen hotar hela jordens existens – idag finns det 13 000 kärnvapen utplacerade i världen, varav 2 000 har högsta beredskap (SIPRI, 2021). Efter ett kärnvapenkrig finns inga segrare, bara katastrofala humanitära konsekvenser med ömsesidig död och förintelse. Kärnvapen har även katastrofala konsekvenser för klimatet och miljön – till exempel genom att släppa ifrån sig radioaktiv materia i naturen, vatten och hav. Än idag kan människor inte bo på vissa platser där det genomförts kärnvapentester. När spänningen mellan kärnvapenmakterna ökar, ökar inte bara risken för ett medvetet kärnvapenanfall utan också risken för mänskliga misstag. 

Nio länder av FN:s 193 medlemsstater tar sig rätten att spela roulett med hela världen som insats. Tillsammans kan vi andra 184 länder i FN stoppa detta genom att stödja och ratificera FN:s kärnvapenförbud. 

Cykelmanifestationen har följande uppmaningar: 

Vi uppmanar Sveriges regering och riksdag att snarast skriva på och ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud. 

Vi uppmanar lokalpolitiker i Skåne att stödja förbudet och verka för ratificeringen genom att ansluta sig till ICANs Cities Appeal. 

Ökad militarisering måste ersättas med konfliktförebyggande arbete och arbete för klimaträttvisa! 

Fred på jorden – Fred med jorden 

Kontaktpersoner 

Eva Isaksson Ståhl: eva.i.stahl(a)bredband.net   

Gunnel Ståhl: gunnel.stahl(a)landskrona.net   


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig