Digitalt: Kvinnor, fred och säkerhet – har 20 år med resolution 1325 gjort någon skillnad?

Webinarium anordnat av MR-Fonden:

Det har gått 20 år sedan FN:s säkerhetsråd antog Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. MR-Fonden bjuder nu in till ett webbseminarium för att diskutera vad arbetet med resolution 1325 har inneburit i praktiken och hur det kan bli bättre i framtiden.

Resolution 1325 antogs med syftet att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och stärka kvinnors säkerhet. Det var första gången som medlemsländerna tillsammans agerade för att lyfta ett heltäckande genderperspektiv inom FNs fredsprocesser. Men vad har resolution 1325 inneburit i praktiken?

Under förmiddagen kommer vi att presentera en kort rapport med lärdomar och rekommendationer från det svenska civilsamhällets arbete med Resolution 1325. Ni kommer att få ta del av erfarenheter och ställa frågor till:

  • Ulrika Strand – MR-Fonden, Generalsekreterare.
  • Ingela Andersson – MyRight, Projektledare inkluderande fredsprocesser.
  • Maria Sommardahl – Plan International Sverige, Deputy Program Humanitarian Affairs/Disaster Risk Management.
  • Gabriella Irsten – Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Politisk handläggare.
  • Janine Alm Ericson, Statssekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh.
  • Anette Widholm Bolme – Sida, Programansvarig specialist kvinnor, fred och säkerhet.
  • Susanne Axmacher – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Samordningsfunktionen insatsområdet operativ avdelningen.

Moderera kommer folkrätts- och människorättsjuristen Hanna Gerdes att göra.

Datum: torsdagen den 6 maj 2021.

Tid: 10:00-11:30.

Plats: Zoom.

Mer information och anmälan via MR-fondens hemsida.


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig