Insta live: Insta Live: Kvinnor, fred & säkerhet – var står vi 20 år senare?

År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 som slog fast kvinnors rätt till deltagande i alla steg i en fredsprocess, kvinnors rätt till skydd under en väpnad konflikt och vikten av konfliktförebyggande arbete.

Det var en banbrytande resolution som IKFF och den internationella kvinnorörelsen var drivande i att få igenom. Nu har 20 år gått och fler resolutioner har tillkommit och tillsammans bildar de agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Hur har utvecklingen sett ut och var står vi idag? 

Livesamtal på IKFF:s Instagramkonto mellan vår politiska handläggare Gabriella Irsten och Kvinna till Kvinnas påverkansrådgivare Klara Backman.

Var: @ikff_sverige på Instagram
Datum: 14/10
Tid: 12.15


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig