Motala: Årsmöte

Årsmöte den 12 januari kl. 14.00  Mötet äger rum i Digitala rummet på ABF, Kyrkogatan 6 i Motala.

Dagordning vid årsmöte 2021

 1. Fråga om mötet behörigen utlysts
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare och protokolljusterare
 4. Verksamhetsberättelsen för 2020
 5. Ekonomisk rapport och revisionsberättelse för 2020
 6. Ansvarsfrihet för styrelse
 7. Val av styrelse för 2021
 8. Val av ombud för 2021
 9. Val av valberedning
 10. Verksamhetsplan för 2021 och budget
 11. Rapporter
 12. Vårens program
 13. Övriga frågor
 14. Mötet avslutas


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig