MR-dagarna: Militarisering, miljöförstöring och klimatförändringar

Militarisering och militär verksamhet påverkar såväl den lokala miljön som klimatet genom nedsmutsning och stora utsläpp. Ändå behöver oftast inte länders militär redovisa sina utsläpp, eller redovisar endast delar av dem. Så är fallet även i Sverige. Samtidigt är insynen och det demokratiska inflytandet i försvarspolitiska beslut begränsat. Med utgångspunkt i Göteborgs skärgård diskuterar vi konsekvenserna lokalt och globalt.

Datum: 7 december
Tid: 11:00 – 11:30
Plats: Globala scenen

Länk till seminariet.


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig