Samrådsmöte i Göteborg

Den 5 maj vill vi bjuda in dig till ett samrådsmöte i Göteborg för att diskutera hur vi kan skapa ett ökat engagemang för freden.

Genom historien har IKFF gjort stora framsteg i arbetet för freden. Bara de senaste åren har vi bland annat bidragit till att FN antagit ett förbud mot kärnvapen, vi har genom ICAN tilldelats Nobels fredspris, vi har satt nedrustning kopplat till kvinnors rättigheter på agendan i flera forum och samarbetat nära våra nya systersektioner för att stärka deras kapacitet. Vi har firat 100 år och vi har tagit fram ett omfattande manifest vi kan hålla oss till i 100 år till.

Samtidigt finns det i vårt samhälle utmaningar för människors engagemang. Inom IKFF tar det sig uttryck i att antalet kretsar i föreningen minskar och därmed att engagemanget lokalt i vår organisation minskar. Vi behöver utvecklas så att människor kan hitta sin plats i organisationen. Vi behöver också hitta vägar för organisering som ger både kraft och inspiration.

Därför vill vi samlas för att tillsammans diskutera hur vi på bästa sätt kan engagera, mobilisera och stärka oss.

I en tid där oron ökar och där mänskliga rättigheter ifrågasätts måste vi arbeta för att stärka och hitta vägar att lyfta demokratin. Både i och utanför vår organisation.

Vi vill tillsammans med er medlemmar diskutera hur engagemanget för fredsarbetet kan stärkas på lokal nivå. Vi bjuder på mat och fika under dagen.

Hälsningar/IKFF:s förbundsstyrelse

Praktiskt information
Datum: 5 maj
Tid: 10.30 (fika från 10.15)-18.00, kvällsaktiviteter för de som har möjlighet och vill stanna.
Plats: Ingrid Segerstedts gymnasium, södra vägen 25, Göteborg
För vem? Alla medlemmar
Anmäl dig till: info(a)ikff.se – senast den 25 april. Ange eventuella matallergier i anmälan.
OBS: IKFF kan ersätta halva kostnaden för resebiljett upp till 550 kr mot uppvisande av kvitto. IKFF har inte möjlighet att bekosta boende men hör gärna av dig till Göteborgskretsen på goteborg(a)ikff.se så kanske en medlem kan erbjuda sängplats.

(a)=@

Innehållet under dagen
Vi kommer inleda dagen med en föreläsning av Maria-Pilar Reyes, styrelseledamot för IKFF med rötter i Latinamerika och aktiv i vår organisation sedan flera år tillbaka. I föreläsningen ”Demokrati i vår tid – intern och extern demokrati, en utmaning för folkrörelseorganisationer?” tar Pilar upp frågor om hotet mot demokratin, om lärdomar från 1900-talet och om förutsättningar för patriarkatets uppbyggnad samt hur civilsamhället formas av rådande samhällssituationer.

Föreläsningen är öppen för alla, ta gärna med dig vänner, bekanta och andra.

 • När? 10.30-12.00 den 5 maj (vi börjar med fika)
 • Var? Ingrid Segerstedts gymnasium, södra vägen 25, Göteborg

Eftermiddagens diskussioner

På eftermiddagen samlas vi, medlemmar av IKFF, för att fortsätta diskussionen. Frågorna kommer cirkulera kring vår egen organisation, vilka resurser vi har för att stärka möjligheten till lokalt engagemang, vilka förutsättningar människor har idag för att engagera sig samt knyta ihop det till praktiska uppdrag.

Vår utgångspunkt är manifestet, vår internationellt framtagna plattform där vi kan se att hela världen, från lokal krets i Sverige till regionssamarbeten i Asien, står inför samma utmaningar och med samma mål i sikte.

Schema:

 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-14.00 Diskussion – förutsättningar för engagemang
 • 14.00-14.30 Fika
 • 14.30-15.30 Diskussion – Vår organisation och vad vi behöver göra
 • 15.30-16.00 Ansvar i organisationen
 • 16.00-16.45 Sammanfattning och framåtsikt

På kvällen arrangeras kvällsaktivitet av Göteborgskretsen.

Söndagen

Under söndagen kommer styrelsen att ha möte och de som vill får gärna komma och lyssna på diskussionerna där.

 • När? 9.15-14.30 den 6 maj
 • Var? IKFF Göteborg, Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg

 

Manifestet

Manifestet hittar du här.

Utdrag ur manifestet:

Vi måste skyndsamt skapa länkar bland och mellan kvinnor och kvinnoorganisationer. Genom dessa nätverk ska vi ge vår kraft till den feministiska rörelsen mot det våld och de krig som tar sig uttryck på varje nivå och varje plats i ett alltmer komplext världssamfund. Vi måste nå ut till och samarbeta med andra fredsorganisationer överallt, och skapa en gemensam röst mot krig som inte kan ignoreras av maktens institutioner nationellt och globalt.

~~~~~

Vi åtar att oss att skyndsamt och med nytt, kreativt tänkande uppfylla följande mål innan hundra ytterligare år har gått:

 • Demokratiska styrelsesätt från lokal till global nivå

~~~~~

Demokratiutveckling

Demokrati, i betydelsen inkluderande, representativa och ansvariga styrelseskick av folket och för folket, är fortfarande svårt att etablera. Demokrati är den oersättliga grunden för fred. Vi måste arbeta intensivt, inom våra länder, för att skapa icke-korrupta och valda demokratier, stärka arbetet med mänskliga rättigheter, förhindra att regeringar kontrolleras av affärsintressen och begränsa omotiverad maktutövning. Att stärka fri, ansvarsfull och pluralistisk media som inte monopoliseras varken av staten eller företagen, är en viktig del av detta arbete.

Under tiden uppstår nya utmaningar för demokratin. Befolkningstillväxten orsakar redan spänningar mellan bofasta och migrerande minoriteter i många regioner, som tar sig våldsamma uttryck i rasistiska och främlingsfientliga politiska grupper. Religiös intolerans och extremism ökar på många håll, med intensifierade konflikter mellan anhängare av konkurrerande religioner och sekter, och mellan religiösa och sekulära rörelser. Effekten blir minskad demokrati i samhällen och familjer, och därmed fortsatt förtryck av kvinnor.

Kvinnor har mycket att bidra med och mycket att tjäna på förändringar i hur makt utövas, på decentralisering och demokratisering av politisk styrning och diplomati, och på att engagera och skapa jämlikhet mellan människor som individer, i familjer och hushåll, grannskap och lokala samhällen. Framtiden kommer att utmana oss att lära oss samarbete och kollektiva lösningar för organisering på alla nivåer. Vi måste uppfinna och stärka metoder för socialt läkande, medborgarsammanslutningar och demokratirörelser som möjliggör samarbete mellan människor och över gränser. Detta utgör det praktiska innehållet i kampen för att utplåna de sociala, kulturella och politiska grundorsaker till krig.

Ta även gärna del av IKFF:s medlemspolicy, den hittar du här.Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig