Stockholm: Agneta Selander om arbetet med flyktingar

Den stora grupp flyktingar som kommit till Stockholm har medfört ett stort engagemang från många inte minst inom kyrkorna. Vi har där för bjudit in Agneta Selander, diakon i Immanuelskyrkan, till att komma till Stockholmskretsen och berätta om det omfattande flyktingarbete som sker där. Hon kommer den 9 februari kl 18.00 till Norrtullsgatan 45 i IFFI:s lokal på nedre botten till höger.


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig