Stockholm: årsmöte

Stockholmskretsens årsmöte äger rum lördag den 20 februari kl 14.00 i IFFIs lokal på Norrtullsgatan 45 på nedre botten till höger. Stina Oscarson kommer och berättar om Natoutredningen som hon tagit initiativ till och förmodligen även om den planerade manifestationen den 8 mars. Motioner till årsmötet ska vara oss till handa till den 9 februari. De kan skickas per e-post till Pirjo: pirjo.talvitie(a)comhem.se eller  till Åsa: asa.murray(a)specped.su.se


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig