Stockholm: MR-dagarna – Återinförd värnplikt – konsekvenser för dig som ung?

2017 fattade regeringen beslut om att återinföra värnplikten. Det innebär att militär grundutbildning inte längre är frivilligt. Ungefär 100 000 unga får i år ett brev med uppgiften att svara på obligatoriska frågor. Bland dessa kallas 6 000 till mönstring och 4 000 till att göra värnplikt. Under utbildningen kan den värnpliktiga skickas utomlands på övningar utan möjlighet att påverka detta och efter genomförd grundutbildning kan den värnpliktiga bli krigsplacerad. Fler och fler unga vänder sig nu till fredsrörelsen med sin oro.

Beslutet innebär att unga personer tvingas delta i utbildning i våldsutövning och vapenanvändning. Vi ser detta som en del av en ökad militarisering i Sverige och vår omvärld. Fokus på militära lösningar osynliggör behovet av konfliktförebyggande arbete, den enda långsiktiga strategin för att förhindra väpnade konflikter och krig. Vi vill se investeringar i konfliktförebyggande och ett ifrågasättande av militära verktyg som legitima och effektiva för att uppnå hållbar fred.

Vi kommer att diskutera militarisering med värnplikten som exempel, hur den påverkar oss, inte minst unga, som människor och vårt samhälle.

Torsdag 15 november 2018 14:30 – 15:00, Globala scenen

Ett samtal arrangerat av IKFF och Svenska Freds.


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig