Stockholm: Hur kan kärnvapen avvecklas och förbjudas?

Hur kan kärnvapen avvecklas och förbjudas?

Sveriges regering har inte signerat FN-konventionen om förbud mot kärnvapen, TPNW, och avvaktar utgången av den stundande översynskonferensen av Icke-spridningsavtalet, NPT, i New York under april-maj 2020. Därefter ska regeringen ta  ny ställning till signering. Vilka förväntningar kan vi ha på Sveriges regering efter översynskonferensen?

Seminariet vill bl.a. belysa förhållandet mellan det sedan länge etablerade NPT och den nyare FN-konventionen TPNW, som avser att stigmatisera och förbjuda kärnvapeninnehav och hot med kärnvapen. ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, arbetar  intensivt med att få 50 stater att ratificera TPNW. Då kommer förbudet att träda i kraft! Seminariet kommer också att belysa hur man ser på dessa frågor, och hur ICAN arbetar  i våra grannländer.

Panelister:

Gabriella Irsten, politisk handläggare IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

Thomas Jonter, professor i internationella relationer vid Stockholms universitet.

Claus Montonen, Finlands fredsförbund, finska ICAN-kampanjen samordnare

Anja Lillegraven, Norske leger mot atomvåpen, norska ICAN-kampanjen.

Moderator är Agnes Hellström, Ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Plats: ABF Sveavägen 41, Stockholm.
Tid:  Onsdagen den 29 januari, 2020, kl 18.00-20.00


Upcoming Events


Past Events

 

© 2020 IKFF | Alla rättigheter reserverade | Om hemsidan | Webbansvarig